Ποιο είναι το κόστος των συναλλαγών μέσω των ΑΤΜ;

Όλες οι συναλλαγές (αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές, πληρωμές, ενημερώσεις κ.λπ.) που πραγματοποιούνται με κάρτες εκδόσεως της Τραπέζης μέσω του δικτύου των ΑΤΜ της Τραπέζης είναι δωρεάν,  εκτός από τις  πληρωμές οφειλών στις εταιρίες:

- WIND, στις οποίες κρατείται προμήθεια 0,29 €, ανά συναλλαγή.
- VODAFONE Κινητή/Σταθερή, στις οποίες κρατείται προμήθεια 0,30 €, ανά συναλλαγή.
- NOVA Τηλεόραση, στις οποίες κρατείται προμήθεια 0,30 €, ανά συναλλαγή.
- Δ.Ε.Η., στις οποίες κρατείται προμήθεια 0,50 €, ανά συναλλαγή.
- Αττικές Διαδρομές, στις οποίες κρατείται προμήθεια 0,44 €, ανά συναλλαγή. 

Για τις Διατραπεζικές Συναλλαγές που διενεργούνται με κάρτες εκδόσεως της Τραπέζης σε ΑΤΜ εντός Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένου και του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ, κρατείται προμήθεια σε Ευρώ ως εξής:

Για ανάληψη έως Ευρώ 150

1,5

Για ανάληψη από Ευρώ 160 έως 250

1,6

Για ανάληψη από Ευρώ 260

1,65

Για ερώτηση υπολοίπου

0,18


Για τις αναλήψεις που διενεργούνται με κάρτες εκδόσεως της Τραπέζης σε δίκτυα ΑΤΜ εκτός Ευρωζώνης, κρατείται προμήθεια 1% επί του ποσού ανάληψης με ελάχιστο ποσό 4,40€. 

Για αναλήψεις μετρητών μέσω δανείου* (cash advance) μέσω των δικτύων άλλων Τραπεζών:

Κάρτες

Εντός Ελλάδος

Εντός Ευρώπης

Εκτός Ευρώπης

VISA

€ 1

€ 1

€ 1

MasterCard

€ 0,65 + 0,20%

€ 0,50 + 0,12%

€ 1

American Express

1,25%

1,25%

1,25%

Diners

€0,35

€0,35

€0,35* Οι παραπάνω προμήθειες βασίζονται στο ισχύον τιμολόγιο της Τραπέζης.

** Οι Υπηρεσίες διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την κίνηση κεφαλαίων.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

  • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
  • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
  • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
  • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
  • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
  • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
  • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
  • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
  • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια