Πιστωτικές Κάρτες
Eπωφεληθείτε από το μοναδικά Προγράμματα Επιβράβευσης της Alpha Bank και απολαύστε προνόμια από την πρώτη κιόλας αγορά σας.
Χρεωστικές κάρτες
Κάντε την καθημερινότητά σας πιο απλή και εύκολη, χαρίστε Bonus στις συναλλαγές σας.
Προπληρωμένες Κάρτες
Οργανώστε τα οικονομικά σας στα μέτρα σας και αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο.
Προγράμματα Επιβράβευσης
Γνωρίστε έναν κόσμο μοναδικών προνομίων και υπηρεσιών, που σας χαρίζουν τα Προγράμματα Επιβράβευσης των καρτών Alpha Bank.
Apple Pay
Τώρα που οι ανέπαφες συναλλαγές είναι πιο επίκαιρες από ποτέ, η Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα που προσφέρει το Apple Pay στους Πελάτες της.
myAlpha Wallet
Η επόμενη γενιά πληρωμών με το ψηφιακό σας πορτοφόλι
Νέα & Προσφορές
Ενημερωθείτε για οτιδήποτε νέο κυκλοφορεί σχετικά με τις κάρτες Alpha Bank.
Υπηρεσίες
Γρήγορες πληρωμές, μεγαλύτερη ασφάλεια και άμεση ενημέρωση με τις υπηρεσίες των καρτών Alpha Bank.
Nέος Πελάτης
Ανοίξτε τον πρώτο σας λογαριασμό στην Alpha Bank από το κινητό σας
e-Βanking
Για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα στις συναλλαγές σας, από όπου και να βρίσκετε, όποιο μέσο και αν επιλέξετε για να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας
myAlpha Wallet
Η επόμενη γενιά πληρωμών με το ψηφιακό σας πορτοφόλι
Mobile apps
Ο έλεγχος και η διαχείριση των οικονομικών σας είναι στο χέρι σας, με τις σύγχρονες εφαρμογές της Alpha Bank για κινητό και tablet.
Ενημέρωση Στοιχείων
Ενημερώστε τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς επίσκεψη σε Κατάστημα, είτε μέσω της διασύνδεσή σας με την υπηρεσία eGov-KYC της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, είτε μέσω της υφιστάμενης δυνατότητας Online ενημέρωσης εγγράφων.
Online Προϊόντα
Αποκτήστε και διαχειριστείτε online τα τραπεζικά σας προϊόντα, γρήγορα και με ασφάλεια.
Εργαλεία
Για κάθε τραπεζική ανάγκη που θέλετε να καλύψετε ηλεκτρονικά, έχουμε την υπηρεσία που σας ταιριάζει.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, η Alpha Bank θέσπισε συγκεκριμένη  “Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων” (Δ.Ε.Κ.).

Η Δ.Ε.Κ. αφορά σε Δανειολήπτες:

 • Φυσικά Πρόσωπα (ιδιώτες/ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις)
 • Νομικά Πρόσωπα (πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό του Ευρώ 1.000.000)

Ισχύει για όλους τους ενεχομένους στην οφειλή (συνοφειλέτες/εγγυητές)

Από τη Δ.Ε.Κ. εξαιρούνται:

 • Οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015 ή οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί μετά την 1.1.2015 και για τις οποίες έχει εφαρμοσθεί ήδη μία (1) φορά η Δ.Ε.Κ. 
 • Οι απαιτήσεις έναντι Δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Ν. 3869/2010, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος.
 • Οι απαιτήσεις έναντι Δανειολήπτη κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση χρεών προς αυτούς. 
 • Οι απαιτήσεις έναντι Δανειολήπτη που έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Δ.Ε.Κ. εφαρμόζεται μία (1) φορά για κάθε οφειλή.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 1: Επικοινωνία Δανειολήπτη - Τραπέζης

 1. Τρέχουσα επικοινωνία
  Η Alpha Bank επικοινωνεί συστηματικά μαζί σας με την αποστολή περιοδικών αναλυτικών λογαριασμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για τα στοιχεία της οφειλής. 

  Επιπλέον, σε περίπτωση εμφάνισης καθυστέρησης, εξειδικευμένα Στελέχη μας ή νόμιμα λειτουργούσες (στο πλαίσιο των Ν.3758/2009 και Ν.2472/1997) εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών επιχειρούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για τη διερεύνηση ύπαρξης τυχόν εναλλακτικής λύσης για την αποπληρωμή της οφειλής σας.
 2. Τυποποιημένη επικοινωνία βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας
  Επιπλέον των προαναφερθέντων, η Alpha Bank, με στόχο την αποτελεσματικότερη ενημέρωσή σας, σε περίπτωση που η οφειλή σας υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες καθυστέρησης, θα σας αποστείλει ειδοποίηση (με συστημένη επιστολή) σχετικά με την ένταξή σας στη Δ.Ε.Κ.

  Πέραν των σχετικών πληροφοριών που θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ειδοποίηση, η Τράπεζα θα σας καλεί να υποβάλετε στο Κατάστημα, με το οποίο συνεργάζεσθε, τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15)  εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής και θα σας ενημερώνει για τις συνέπειες της τυχόν μη προσηκούσης ανταπόκρισής σας. Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο, η ενημέρωσή σας σχετικά με τις συνέπειες της μη προσήκουσας ανταπόκρισης σας θα γίνεται μέσω νέας γραπτής ειδοποίησης.

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Ε.Κ., απαιτείται να μας υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Συγκεκριμένα:

Εάν είστε Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση), θα πρέπει να συμπληρώσετε με πληρότητα και ακρίβεια (τουλάχιστον τα υποχρεωτικά πεδία) το έντυπο της “Tυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης” (Τ.Ο.Κ.) και να το προσκομίσετε στο Κατάστημα, με το οποίο συνεργάζεσθε, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο “Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών Φυσικών Προσώπων”.

Εάν είστε Νομικό Πρόσωπο, θα πρέπει να συμπληρώσετε, με πληρότητα και ακρίβεια, το έντυπο “Στοιχεία Συμμετέχοντος στη Δ.Ε.Κ. Νομικού Προσώπου” και να το προσκομίσετε στο Κατάστημα  με το οποίο συνεργάζεσθε, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο “Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών Νομικών Προσώπων”.

Τα ανωτέρω έντυπα είναι επίσης, διαθέσιμα σε όλα τα Καταστήματα της Alpha Bank.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων

Η Alpha Bank, με σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης και πλέον βιώσιμης λύσης για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών σας, αξιολογεί την οικονομική και περιουσιακή σας κατάσταση, βάσει όλων των στοιχείων που προσκομίσατε, αλλά και των δεδομένων που η Τράπεζα είτε διαθέτει από τη συνεργασία της μαζί σας είτε συλλέγει από βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Επίσης, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων ή/και δικαιολογητικών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, σε περίπτωση που αυτά κρίνονται αναγκαία για την αξιολόγηση των οικονομικών σας δυνατοτήτων.

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σας, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση), η Alpha Bank λαμβάνει υπ’ όψιν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, και το επίπεδο των “Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης”.

Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η Alpha Bank θα σας ενημερώσει προφορικά, αλλά και εγγράφως, για τη λύση/-εις που κρίθηκε/-αν ως καταλληλότερη/-ες για εσάς.

Οι πιθανές προτεινόμενες λύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 1. Λύσεις Ρύθμισης: Τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης ή αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού. 
 2. Λύσεις οριστικής διευθέτησης: Οριστική εξόφληση ή οριστική τακτοποίηση των οφειλών με οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως, ενδεικτικά, εφάπαξ καταβολή ή άλλη ισοδύναμου αποτελέσματος μεταβίβαση ή και ρευστοποίηση περιουσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά από ενημέρωσή σας για την προτεινόμενη λύση, θα πρέπει να ανταποκριθείτε εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, προκειμένου είτε να συναινέσετε, είτε να αντιπροτείνετε ή να αρνηθείτε την πρότασή μας.

Στάδιο 5: "Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων" (Δ.Ε.Ε)

Εάν έχετε λάβει έγγραφη ενημέρωση από την Alpha Bank ότι έχετε ήδη χαρακτηρισθεί ως "Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης", μπορείτε να υποβάλετε –όχι να αποστείλετε– ένσταση μετά των υποστηρικτικών αυτής δικαιολογητικών στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας του Καταστήματος της Τραπέζης, στο οποίο υποβάλατε την οικονομική σας κατάσταση κατά τα ανωτέρω, επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ως άνω κατηγοριοποίηση,  εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής γνωστοποίησης.

Για τον ανωτέρω σκοπό, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο “Έντυπο Υποβολής Ένστασης της Τραπέζης, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο ως άνω Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας.

Η δυνατότητα υποβολής ένστασης παρέχεται μόνο μία φορά μετά την εφαρμογή της Δ.Ε.Κ. για κάθε οφειλή. Σε περίπτωση που υποβάλετε ένσταση, η Alpha Bank θα σας ενημερώσει για την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της, ή είτε από την ημερομηνία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από την Τράπεζα.

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
Η ασφάλεια των συναλλαγών σας αποτελεί προτεραιότητά μας. Καλούμε τους Πελάτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που παρέχει η Alpha Bank, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι επιθέσεις με σκοπό την απάτη.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".