Πιστωτικές Κάρτες
Eπωφεληθείτε από το μοναδικά Προγράμματα Επιβράβευσης της Alpha Bank και απολαύστε προνόμια από την πρώτη κιόλας αγορά σας.
Χρεωστικές κάρτες
Κάντε την καθημερινότητά σας πιο απλή και εύκολη, χαρίστε Bonus στις συναλλαγές σας.
Προπληρωμένες Κάρτες
Οργανώστε τα οικονομικά σας στα μέτρα σας και αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο.
Προγράμματα Επιβράβευσης
Γνωρίστε έναν κόσμο μοναδικών προνομίων και υπηρεσιών, που σας χαρίζουν τα Προγράμματα Επιβράβευσης των καρτών Alpha Bank.
Ψηφιακά Πορτοφόλια
Γνωρίστε και εσείς τα ψηφιακά πορτοφόλια που παρέχει η Alpha Bank και απλοποιήστε την καθημερινότητά σας
Υπηρεσίες
Γρήγορες πληρωμές, μεγαλύτερη ασφάλεια και άμεση ενημέρωση με τις υπηρεσίες των καρτών Alpha Bank.
Νέα & Προσφορές
Ενημερωθείτε για οτιδήποτε νέο κυκλοφορεί σχετικά με τις κάρτες Alpha Bank.
Αποκτήστε το Dentist Pass από την Alpha Bank
Επιλέξτε την Alpha Bank για το Dentist Pass και λάβετε 40€ για οδοντίατρο ή ορθοδοντικό για το παιδί σας. Κάντε την αίτησή σας σε 3 απλά βήματα.
Τουρισμός για Όλους 2024 από την Alpha Bank
Επιλέξτε την Alpha Bank για το Τουρισμός για Όλους 2024 και μπείτε σε κλήρωση για διαμονή σε όλη την Ελλάδα. Κάντε την σας αίτηση σε 4 απλά βήματα.
Απόκτησε Youth Pass από την Alpha Bank
Αν είσαι 18-19 ετών, επίλεξε την Alpha Bank για το Youth Pass και λάβε 150€ για τουρισμό, πολιτισμό ή μεταφορές.
Πώς να κάνετε αίτηση αμφισβήτησης για συναλλαγή με κάρτα
Δείτε πώς μπορείτε να αμφισβητήσετε συναλλαγές σε 5 απλά βήματα.
Nέος Πελάτης
Ανοίξτε τον πρώτο σας λογαριασμό στην Alpha Bank από το κινητό σας
e-Βanking
Για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα στις συναλλαγές σας, από όπου και να βρίσκετε, όποιο μέσο και αν επιλέξετε για να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας
Online κωδικοί e-Banking
Αν είστε ήδη πελάτης μας, αποκτήστε κωδικούς e-Banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας.
Ψηφιακά Πορτοφόλια
Γνωρίστε και εσείς τα ψηφιακά πορτοφόλια που παρέχει η Alpha Bank και απλοποιήστε την καθημερινότητά σας.
Mobile apps
Ο έλεγχος και η διαχείριση των οικονομικών σας είναι στο χέρι σας, με τις σύγχρονες εφαρμογές της Alpha Bank για κινητό και tablet.
Ενημέρωση Στοιχείων
Αλλάξτε ή πιστοποιήστε τα προσωπικά στοιχεία σας χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.
Online Προϊόντα
Αποκτήστε και διαχειριστείτε online τα τραπεζικά σας προϊόντα, γρήγορα και με ασφάλεια.
Εργαλεία
Για κάθε τραπεζική ανάγκη που θέλετε να καλύψετε ηλεκτρονικά, έχουμε την υπηρεσία που σας ταιριάζει.
Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Χρειάζεστε βοήθεια; Βρείτε απαντήσεις και συμβουλές σχετικά με τα ψηφιακά κανάλια μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας, η Τράπεζα έχει θεσπίσει συγκεκριμένη “Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων” (εφεξής “Δ.Ε.Κ.”). 

Η Δ.Ε.Κ. αφορά σε Δανειολήπτες:

 • Φυσικά Πρόσωπα (ιδιώτες/ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις)
 • Νομικά Πρόσωπα (<<πολύ μικρές επιχειρήσεις>>, δηλαδή επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό του Ευρώ 1.000.000)

Ισχύει για όλους τους ενεχομένους στην οφειλή (συνοφειλέτες/εγγυητές)

Από τη Δ.Ε.Κ. εξαιρούνται:

 • Οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015 ή οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί μετά την 1.1.2015 και για τις οποίες έχει εφαρμοσθεί ήδη μία (1) φορά η Δ.Ε.Κ.
 • Οι απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν ως συνολικό άθροισμα κανένα από τα παρακάτω όρια:
  - το ποσό των € 1.000, σε περίπτωση δανειοληπτών φυσικών προσώπων,
  - το ποσό των € 5.000, σε περίπτωση δανειοληπτών νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 • Οι απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη νομικού προσώπου που δεν αποτελεί «πολύ μικρή επιχείρηση» (δηλ. εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών του δανειολήπτη κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη υπερβαίνει κατά μέσο όρο το ποσό του € 1.000.000). 

Περαιτέρω, η Τράπεζα δεν υποχρεούται να εκκινήσει τη Δ.Ε.Κ. ή δύναται να αναστείλει ή αναστέλλει την ήδη εκκινηθείσα Δ.Ε.Κ., αν μεσολαβήσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:

 • α) Ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020, «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας») ή η Τράπεζα έχει κοινοποιήσει στο δανειολήπτη πρόσκληση για εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4738/2020 και για το χρονικό διάστημα έως την περάτωση της διαδικασίας ως άκαρπης για οποιονδήποτε λόγο. 
 • β) Ο δανειολήπτης έχει υπογράψει σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών κατά τα άρθρα 5 επ. Ν. 4738/2020, η οποία δεν τελεί υπό την αίρεση συναίνεσης του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και η Τράπεζα δεσμεύεται από την παραπάνω σύμβαση.
 • γ) Ο δανειολήπτης ή η Τράπεζα ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του δανειολήπτη και εφόσον επικυρωθεί ή συναφθεί τέτοια συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4738/2020 ή την παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν. 3588/2007, η οποία είναι δεσμευτική για την Τράπεζα.
 • δ) Ο δανειολήπτης ή η Τράπεζα ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για κήρυξη του δανειολήπτη σε πτώχευση και για το χρονικό διάστημα έως την τυχόν απόρριψή της.
 • ε) Ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία του Ν. 3588/2007 ή του Ν. 3869/2010 ή του Ν. 4605/2019 ή του Ν. 4469/2017, η οποία εκκρεμεί, ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή εκκρεμεί η ίδια η διαδικασία, ή όταν ο δανειολήπτης έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014.
 • στ) Συντρέχει η περίπτωση ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4738/2020, δηλ. ο δανειολήπτης έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.
 • ζ) Όταν ο δανειολήπτης-νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
 • η) Όταν τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση των χρεών του δανειολήπτη προς αυτούς.
 • θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου προβλέπεται ειδικά στο Νόμο.

Η Δ.Ε.Κ. εφαρμόζεται μία (1) φορά για κάθε οφειλή.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 1: Επικοινωνία Δανειολήπτη - Τραπέζης

 1. Τρέχουσα επικοινωνία
  Η Alpha Bank επικοινωνεί συστηματικά μαζί σας με την αποστολή περιοδικών αναλυτικών λογαριασμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για τα στοιχεία της οφειλής. 

  Επιπλέον, σε περίπτωση καθυστέρησης στην αποπληρωμή των οφειλών σας, εξειδικευμένα στελέχη ή εκπρόσωποί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας για τη διερεύνηση ύπαρξης τυχόν εναλλακτικής λύσης για την αποπληρωμή της οφειλής σας. Η παραπάνω επικοινωνία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από νόμιμα αδειοδοτημένες Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών (στο πλαίσιο του Ν. 3758/2009) ή από εξειδικευμένους διαχειριστές πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 5072/2023, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Τράπεζας. 

  Σημειώνεται ότι από 1.1.2020 και εφεξής η Τράπεζα έχει αναθέσει τη διαχείριση απαιτήσεων από δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους ή/και απαιτήσεων για τις οποίες δεν τηρείται το αρχικά συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής στην εταιρεία με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” (εφεξής «Cepal Hellas»), η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, email: coc@cepal.gr και έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως διαχειριστής πιστώσεων, δυνάμει σχετικής σύμβασης διαχείρισης πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 5072/2023. Συνεπώς, η τρέχουσα επικοινωνία σε σχέση με τις οφειλές σας δύναται να πραγματοποιείται για λογαριασμό της Τράπεζας και μέσω της Cepal Hellas. Στη Cepal Hellas μπορεί επίσης να ανατίθεται η διεκπεραίωση οποιουδήποτε σταδίου της Δ.Ε.Κ. για λογαριασμό της Τράπεζας. 
 2. Τυποποιημένη επικοινωνία βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας
  Η Alpha Bank, με στόχο την αποτελεσματικότερη ενημέρωσή σας, σε περίπτωση που η οφειλή σας υπερβεί τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, θα σας αποστείλει ειδοποίηση (με συστημένη επιστολή) σχετικά με την ένταξή σας στη Δ.Ε.Κ. 
  Πέραν των σχετικών πληροφοριών που θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ειδοποίηση, η Τράπεζα θα σας καλεί να την ενημερώσετε για την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας (εφεξής η «Ψηφιακή Πλατφόρμα του Κώδικα Δεοντολογίας» ή η «Πλατφόρμα»), σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4818/2021 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. 145947 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ., Τεύχος B’, 5909/10.10.2023), εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης και θα σας ενημερώνει για τις συνέπειες της τυχόν μη ανταπόκρισης εκ μέρους σας. 

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Ε.Κ., απαιτείται να μας παράσχετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση αποκλειστικά μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4818/2021 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. 145947 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ., Τεύχος B’, 5909/10.10.2023). Συγκεκριμένα: 

Εάν είστε Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης/ελεύθερος επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση) ή Νομικό Πρόσωπο, καλείστε, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, να εισέλθετε στην ψηφιακή πλατφόρμα του Κώδικα Δεοντολογίας στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και του σχετικού συνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/kodikas-deontologias (ενότητες: «Περιουσία και φορολογία» > «Διαχείριση οφειλών» > «Κώδικας Δεοντολογίας»), με χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), προκειμένου να υποβάλετε την προβλεπόμενη στο άρθρο 39 του Ν. 4818/2021 αίτηση μαζί με τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία για την τρέχουσα οικονομική και περιουσιακή κατάστασή σας, επιλέγοντας το πεδίο «Δημιουργία Νέας Αίτησης»

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να υποβληθεί διακριτή αίτηση ανά χαρτοφυλάκιο εκάστοτε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος. 

Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων

Η Alpha Bank ή/και η Cepal Hellas ως αρμόδια διαχειρίστρια εταιρεία, με σκοπό την εξεύρεση της κατάλληλης και πλέον βιώσιμης λύσης για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών σας, αξιολογεί την οικονομική και περιουσιακή σας κατάσταση βάσει όλων των στοιχείων που υποβάλατε μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας, αλλά και των δεδομένων που η Τράπεζα είτε διαθέτει από τη συνεργασία της μαζί σας είτε αντλεί από άλλες πηγές και βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

Επίσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων ή/και δικαιολογητικών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, σε περίπτωση που αυτά κρίνονται αναγκαία για την αξιολόγηση των οικονομικών σας δυνατοτήτων. 

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών σας στοιχείων, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης/ελεύθερος επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση), η Alpha Bank λαμβάνει υπ’ όψιν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, και το επίπεδο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης»

Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η Alpha Bank ή/και η Cepal Hellas ως αρμόδια διαχειρίστρια εταιρεία θα σας ενημερώσει μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας αλλά και εγγράφως για τη/τις λύση/-εις που κρίθηκε/-αν ως καταλληλότερη/-ες για εσάς εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. 

Οι πιθανές προτεινόμενες λύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 1. Λύσεις Ρύθμισης: Τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης ή αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού. 
 2. Λύσεις οριστικής διευθέτησης: Οριστική εξόφληση ή οριστική τακτοποίηση των οφειλών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως, ενδεικτικώς, εφάπαξ καταβολή ή άλλη ισοδύναμου αποτελέσματος μεταβίβαση ή και ρευστοποίηση περιουσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

Μετά την ενημέρωσή σας για την προτεινόμενη λύση πρέπει να ανταποκριθείτε μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών και να επιλέξετε εάν θα αποδεχθείτε/απορρίψετε την πρότασή μας ή θα αντιπροτείνετε εναλλακτική λύση. Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης εκ μέρους σας, η Τράπεζα θα προβεί σε αξιολόγηση της αντιπρότασης εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της. Εφόσον η Τράπεζα είτε α) απορρίψει την αντιπρόταση και παραμείνει ενεργή η αρχική της πρόταση, είτε β) υποβάλει νέα πρόταση, η οποία θα είναι και η τελική, πρέπει, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή σας για την τελική πρόταση της Τράπεζας (η οποία θα περιλαμβάνει είτε διατήρηση της αρχικής της πρότασης ή νέα πρόταση), να επιλέξετε μέσω της Πλατφόρμας μεταξύ αποδοχής ή απόρριψης αυτής. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης, η Δ.Ε.Κ. ολοκληρώνεται και η Τράπεζα δικαιούται να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής. 

Στάδιο 5: "Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων" (Δ.Ε.Ε)

Αν έχετε λάβει έγγραφη ενημέρωση από την Alpha Bank ότι έχετε ήδη χαρακτηρισθεί ως “Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης”, μπορείτε μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γνωστοποίησης να υποβάλετε -όχι να αποστείλετε- ένσταση στα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας, συνυποβάλλοντας τα υποστηρικτικά δικαιολογητικά σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραπάνω κατηγοριοποίηση. 

Για τον σκοπό αυτό, εάν επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ένστασης, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στα Έντυπα και Δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.  

Η δυνατότητα υποβολής ένστασης παρέχεται μόνο μία φορά μετά την εφαρμογή της Δ.Ε.Κ. για κάθε οφειλή. Σε περίπτωση που υποβάλετε ένσταση, η Alpha Bank θα σας ενημερώσει για την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων εντός δύο (2) μηνών είτε από την ημερομηνία υποβολής της είτε από την ημερομηνία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από την Τράπεζα.