Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σας, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση), η Alpha Bank λαμβάνει υπ’ όψιν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και το επίπεδο των “Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης”.

Ο υπολογισμός των “εύλογων δαπανών διαβίωσης” στηρίζεται στα στοιχεία της στατιστικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργείται, κάθε χρόνο, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (www.hba.gr). 

Οι πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού περιλαμβάνονται στην 1η ομάδα των “εύλογων δαπανών διαβίωσης”, όπως αυτή καθορίζεται με βάση την επίσημη μεθοδολογία προσδιορισμού τους και πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις κατωτέρω δαπάνες:

 • διατροφής,
 • ενδύσεως και υποδήσεως,
 • ηλεκτρικού, τηλεφωνίας, περιλαμβανομένης της κινητής, υδρεύσεως, θερμάνσεως, συντηρήσεως και επισκευής της κατοικίας,
 • κινήσεως, συντηρήσεως, επισκευής και ασφαλίσεως ιδιωτικών μεταφορικών μέσων,
 • χρήσεως αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς,
 • επισκευής και συντηρήσεως διαρκών οικιακών συσκευών,
 • συνήθους οικιακής καταναλώσεως (όπως υλικά καθαρισμού κ.λπ.), αγαθών και υπηρεσιών ατομικής καθαριότητος και καλλωπισμού και λοιπών προσωπικών ειδών,
 • κατοικιδίων ζώων,
 • υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομείου,
 • ενημερώσεως και μορφώσεως,
 • ειδών και υπηρεσιών υγείας,
 • υπηρεσιών εκπαιδεύσεως (περιλαμβανομένων των φροντιστηρίων),
 • κοινωνικής προστασίας (όπως γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.),
 • για την παροχή οικονομικού χαρακτήρα υπηρεσιών (όπως αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, φοροτεχνικών κ.λπ.).

Στις ανωτέρω επί μέρους δαπάνες δεν περιλαμβάνεται το τυχόν ενοίκιο, ούτε λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν περιουσιακά στοιχεία.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά το www.alpha.gr. Τα cookies για την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς του και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, χρησιμοποιούνται εφόσον τα επιλέξετε. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των cookies επιλέξτε “Αποδέχομαι” ή ενημερωθείτε για τους διαφορετικούς τύπους cookies και δηλώστε/αλλάξτε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies“.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ