Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Αναλυτική πληροφόρηση επενδυτικού κοινού

Περιγραφή Περίοδος δημόσιας προσφοράς/αποδοχής Αρχείο
Ενημερωτικό Δελτίο της LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ για τη δημόσια προσφορά  και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 320.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών  ονομαστικής αξίας € 1.000, και συνολικού ποσού έως € 320.000.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  15.7.2020 - 17.7.2020

Ενημερωτικό Δελτίο

Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχο για τις Ομολογίες της Εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

8.7.2020  -10.7.2020

Ενημερωτικό Δελτίο

Ανακοίνωση Δεσμευτικού Εύρους Τιμών

Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχο για τις μετοχές της Εταιρίας «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 28.11.2019 - 12.12.2019

Ενημερωτικό Δελτίο

Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχο για τις μετοχές της Εταιρίας «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

Ενημερωτικό Δελτίο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ για τη δημόσια προσφορά  και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 150.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών  ονομαστικής αξίας € 1.000, και συνολικού ποσού έως € 150.000.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με την εγγύηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
16.10.2019 - 18.10.2019

Ενημερωτικό Δελτίο

Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχο για τις Ομολογίες

Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «SAZKA GROUP A.S.» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΟΠΑΠ Α.Ε.» 1.10.2019 - 9.10.2019 Πληροφοριακό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 175.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών  ονομαστικής αξίας € 1.000, και συνολικού ποσού έως € 175.000.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  22.7.2019  - 24.7.2019
 
Ενημερωτικό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρίας «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A» προς τους μετόχους της εταιρίας ««Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» 19.6.2019 - 17.7.2019 Πληροφοριακό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης του κ. Σταύρου Τάκη προς τους μετόχους της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  4.6.2019 - 2.7.2019 Πληροφοριακό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη δημόσια προσφορά  και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 200.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 1.000, και συνολικού ποσού έως € 200.000.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  5.3.2019 -7.3.2019  Ενημερωτικό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρίας «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A» προς τους μετόχους της εταιρίας ««Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ»
27.12.2018-25.01.2019  Πληροφοριακό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρίας «ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ»
27.12.2018-24.01.2019  Πληροφοριακό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τη δημόσια προσφορά  και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 90.000 κοινών ονομαστικών ομολογιών  ονομαστικής αξίας € 1.000, και συνολικού ποσού έως € 90.000.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  7/05/2018-9/05/2018

Ενημερωτικό Δελτίο

CORAL Α.Ε. - Ανακοίνωση Εύρους Απόδοσης

Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της «NISSOS HOLDINGS (CY) LIMITED» προς τους μετόχους της «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»   26/03/2018-23/04/2018 Πληροφοριακό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ για τη δημόσια προσφορά  και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 120.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών  ονομαστικής αξίας € 1.000, και συνολικού ποσού έως € 120.000.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 27/03/2018-29/03/2018 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 60.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 1.000, και συνολικού ποσού έως € 60.000.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με την εγγύηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 17/07/2017-19/07/2017 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 300.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 1.000, και συνολικού ποσού έως € 300.000.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 21/6/2017-23/6/2017 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 50.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 1.000, και συνολικού ποσού έως € 50.000.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 14/6/2017-16/6/2017 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της FORTHNET A.E. για τη Δημόσια Προσφορά Μετατρέψιμων Ομολογιών από την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 21.6.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της FORTHNET A.E. και για την εισαγωγή των Μετατρέψιμων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών». 22/9/2016-6/10/2016 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της ATTICA BANK για τη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 22.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας και την από 27.11.2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών».
H παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν απευθύνεται άµεσα ή έµµεσα, σε επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
4/11/2015-10/11/2015 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της ATTICA BANK για:
Α) τη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 18.02.2013 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
Β) τη Δημόσια Προσφορά Ονοματικών Ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετατρέψιμων σε μετοχές, με την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή και νέων) που θα έχουν συμμετάσχει προηγουμένως στη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 18.02.2013 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.
Η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
11/06/2013-25/06/2013 Ενημερωτικό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης του κ. Σταύρου Ψυχάρη προς τους μετόχους της " ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.". 8/05/2013-4/06/2013 Πληροφοριακό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης του κ. Σταύρου Ψυχάρη προς τους μετόχους της " ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.". 3/06/2012-30/07/2012 Πληροφοριακό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της Hellas Online.
H παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
3/11/2011-21/11/2011 Ενημερωτικό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της "CRÉDIT AGRICOLE S.A" προς τους μετόχους της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.". 29/06/2011-27/07/2011 Πληροφοριακό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
H παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
10/06/2011-24/06/2011 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.
H παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
9/12/2010-23/12/2010 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.
H παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
5/11/2010-19/11/2010 Ενημερωτικό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της "SANDRINA A.E." προς τους μετόχους της "Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ A.E." Περίοδος Αποδοχής 26/04/2010-25/05/2010 Πληροφοριακό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. λόγω απορρόφησης του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
11/09/2009-25/9/2009 Ενημερωτικό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της "ISQuare A.E." προς τους μετόχους της "RAINBOW A.E." 27/08/2009-24/09/2009 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
7/09/2009-21/09/2009 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ λόγω αναδοχής του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων και ιδιωτικών έργων της CYBARCO ATE, του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων έργων της Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ και του κατασκευαστικού κλάδου της EUROKAT. Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Δημόσιας Προσφοράς της εταιρίας MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ.
Η παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
8/07/2009-10/07/2009 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της HELLAS ON LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
23/02/2009-9/03/2009 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.
Η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
23/02/2009-9/03/2009 Ενημερωτικό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης της εταιρίας PRIME ΚΕΦΑΛΟΣ Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.
Η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
12/09/2008-26/09/2008
Ενημερωτικό Δελτίο της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
13/02/2008-27/02/2008
Ενημερωτικό Δελτίο της Δημόσιας Προσφοράς της εταιρίας PASAL DEVELOPMENT.
Η παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
12/12/2007-14/12/2007 Ενημερωτικό Δελτίο
Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Προτάσεως της "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε." προς τους μετόχους της "ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε.". 20/11/2007-18/12/2007 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Δημόσιας Προσφοράς της εταιρίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.
Τελική Τιμή € 11,00
Η παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
31/10/2007-2/11/2007
Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της "DIONYSOS LEISURE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." προς τους μετόχους της "REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.". 2/10/2007-30/10/2007 Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Δημόσιας Προσφοράς της εταιρίας AEGEAN AIRLINES.   Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε..
Η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
29/05/2007-12/06/2007
Κορρές Α.Ε. Δημόσια Προσφορά.
Η παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν απευθύνεται σε μη ειδικούς επενδυτές εκτός της ελληνικής επικράτειας.
27/03/2007-29/03/2007
Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
Η ασφάλεια των συναλλαγών σας αποτελεί προτεραιότητά μας. Καλούμε τους Πελάτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που παρέχει η Alpha Bank, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι επιθέσεις με σκοπό την απάτη.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".