Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Επωφεληθείτε από επιπλέον προνόμια στο λογαριασμό μισθοδοσίας σας

Αποκτήστε το νέο πρόγραμμα υπεραναλήψεως Alpha Επιπλέον και εξασφαλίστε επιπλέον χρήματα στο λογαριασμό μισθοδοσίας σας, οποιαδήποτε στιγμή το έχετε ανάγκη.

Με το Alpha Επιπλέον δεν απαιτείται να ορίσετε συγκεκριμένες δόσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Κάθε φορά που κάνετε χρήση του ορίου σας (εφάπαξ ή τμηματικά) χρεώνεστε τόκους μόνο για το ποσό και τις ημέρες που το έχετε χρησιμοποιήσει.

Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε επιπλέον Ευρώ 300 από τον τραπεζικό σας λογαριασμό για 10 ημέρες, με το Αlpha Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε υπερανάληψη με χρέωση λιγότερο από Ευρώ 1* για αυτό το χρονικό διάστημα (ανάλογα με τον τύπο του καταθετικού σας λογαριασμού).

*Η χρέωση Ευρώ 1 υπολογίζεται με ονομαστικό επιτόκιο 11,75%, πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%) και το Συνολικό Ετήσιo  Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) διαμορφώνεται σε 12,35%.

Το Alpha Eπιπλέον σας προσφέρει χρηματοδότηση για:

Υπερανάληψη, με ποσό από Ευρώ 900 έως Ευρώ 3.000.

Το επιτόκιο

Το επιτόκιο του Alpha Eπιπλέον είναι ανάλογο με τον τύπο λογαριασμού καταθέσεων: 

  • για κατόχους καταθετικού λογαριασμού "Alpha Μισθοδοσία", ονομαστικό επιτόκιο 0% για τα πρώτα Ευρώ 100 και ονομαστικό επιτόκιο 11,25% από Ευρώ 100 και άνω, πλέον εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%)
    ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιo Πραγματικό Επιτόκιο): 8,10% για ανάληψη ποσού Ευρώ 300 και για χρονικό διάστημα 10 ημερών
  • για κατόχους καταθετικού λογαριασμού που μισθοδοτούνται μέσω του ''Alpha Προνομιακός'', ονομαστικό επιτόκιο 11,75% πλέον εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%)
    ΣΕΠΕ: 12,35% για ανάληψη ποσού Ευρώ 300 και για χρονικό διάστημα 10 ημερών

Τα παραπάνω επιτόκια προϋποθέτουν συνεπή αποπληρωμή του δανείου.

Χρέωση και εξόφληση του Alpha Επιπλέον

Η χρέωση των τόκων του Alpha Επιπλέον πραγματοποιείται, ανάλογα με τον τύπο του καταθετικού σας λογαριασμού:

  • κάθε τρίμηνο για τον λογαριασμό "Alpha Μισθοδοσία"
  • κάθε εξάμηνο για τον λογαριασμό "Alpha Προνομιακός". 

Η εξόφληση του ποσού ή και των τόκων θα πραγματοποιείται με κατάθεση:

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Το alpha.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ