Έλαβα ένα ύποπτο email που ζητά στοιχεία των λογαριασμών ή των κωδικών μου. Τι να κάνω;

Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο (τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail) τον Μυστικό Κωδικό σας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Alpha e-Banking. Είναι προσωπικός και δεν πρέπει να τον αποκαλύπτετε σε κανέναν. 

Μην απαντάτε σε e-mail (ανορθόγραφα ή ασύντακτα) που φαίνεται πως προέρχονται από την Alpha Bank και σας ζητούν να συμπληρώσετε στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών, των καρτών ή των κωδικών σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Alpha Bank. Προέρχονται από κακόβουλους που προσπαθούν να υποκλέψουν τους κωδικούς σας και να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή σε προσωπικά σας δεδομένα.

Μην ακολουθείτε συνδέσμους (links) που περιέχονται σε e-mail ή σε ιστοσελίδες τρίτων και σας οδηγούν σε ιστοσελίδες που προσομοιώνουν την ιστοσελίδα της Alpha Bank και σας ζητούν να συμπληρώσετε στοιχεία των λογαριασμών, των καρτών ή των κωδικών σας. 

Προωθήστε οποιοδήποτε παρόμοιο ύποπτο e-mail στην Τράπεζα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση ebankingsupport@alpha.gr και στη συνέχεια διαγράψτε το από το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

  • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν. 
  • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
  • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους. 
  • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 
  • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως. 
  • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox). 
  • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware). 
  • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως ύποπτα e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία. 
  • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
Συνέχεια