Οικονομικά στοιχεία

Θέμα Ημερομηνία 
  Οικονομικές καταστάσεις 2022  24.05.2024
 Οικονομικές καταστάσεις του έτους 2022  
 Οικονομικές καταστάσεις 2021  16.06.2023
Οικονομικές καταστάσεις του έτους 2021  
 Οικονομικές καταστάσεις 2020  18.10.2021
Οικονομικές καταστάσεις του έτους 2020  
 Οικονομικές καταστάσεις 2019  20.07.2020
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2019  
Οικονομικές καταστάσεις 2018 26.06.2019
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2018  
Οικονομικές καταστάσεις 2017 17.07.2018
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2017  
Οικονομικές καταστάσεις 2016 29.06.2017
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2016  
Οικονομικές καταστάσεις 2015 08.06.2016
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2015
 
Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως  
Οικονομικές καταστάσεις 2014 08.06.2015 
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2014  
Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως  
Οικονομικές καταστάσεις 2013 09.04.2014
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2013
Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως  
Οικονομικές καταστάσεις 2012 03.04.2013
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2012  
Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως