Ιστορική διαδρομή

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών είναι Εταιρία του Ομίλου Alpha Bank που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας κατέχει η ALPHA BANK Α.Ε., μητρική Εταιρία του Ομίλου.

Η Εταιρία ιδρύθηκε ως “ΙΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” την 18η Μαΐου 2007 και στις 25 Μαΐου 2007 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, με αριθμό 63318/01/Β/07/339. Η Εταιρία έφερε το διακριτικό τίτλο “IONIAN SUPPORTING SERVICES S.A.” και έδρευε στην Αθήνα, Σταδίου 40.

Την 1η Ιουλίου 2010, τροποποιήθηκε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας σε “ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και “ALPHA SUPPORTING SERVICES”, αντιστοίχως. Την 18η Οκτωβρίου 2010, η έδρα της Εταιρίας μεταφέρθηκε στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 43.