Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

H Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών παρέχει ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας που επενδύει στην ενίσχυση των προσωπικών δεξιοτήτων των εργαζομένων της, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Για την υποβολή στοιχείων βιογραφικού σημειώματος πατήστε εδώ.