Βραβεύσεις

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών επιλέχθηκε ως μία από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρίες (“The Most Admired Enterprises in Greece”) και το 2015 διακρίθηκε στα βραβεία “Diamonds of the Greek Economy” που διοργανώθηκαν από την Active Business Publishing.

Η επιχειρηματική βράβευση αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Εταιρίας στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής υψηλού επιπέδου και την επίτευξη υψηλής κερδοφορίας.

aye

diamonds