Ανθρώπινο δυναμικό

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών εδράζει τη λειτουργία της στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι το κλειδί της επιτυχίας και επιδιώκει την επιλογή του καλύτερου ανθρωπίνου δυναμικού της αγοράς. Επενδύει στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαιδεύσεως για την ανάπτυξη των τεχνικών και διοικητικών γνώσεων των Στελεχών της.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής, των τραπεζικών λειτουργιών και τη διοικήσεως έργων. Στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τα Στελέχη της έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

Η σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών της Εταιρίας στον χώρο, σε συνάρτηση με τη συνεχή επιμόρφωσή τους, επιτρέπει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Πελατών.