Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Αποστολή και Αξίες
Η Alpha Bank ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Πελατών της και εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας σταθερές τις αρχές και τις αξίες της.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2012 έως και το 2017.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Αλβανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρεταννία και τη Ρουμανία.
Πληροφορίες για την μετοχή
Πίνακες και αναλυτικά γραφήματα με όλα τα βασικά στοιχεία για τις μετοχές της Alpha Bank.
Πιστωτικοί τίτλοι
Με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού σχήματος, η Αlpha Bank διαθέτει Προγράμματα αντλήσεως κεφαλαίων από τις αγορές χρεογράφων.
Οικονομικά στοιχεία
Παρουσιάσεις οικονομικών στοιχείων και ετήσιων καταστάσεων του Ομίλου και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Alpha Bank. Γνωρίστε αναλυτικά την οικονομική πραγματικότητα του Ομίλου.
Παρουσιάσεις
Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα, τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν ανά έτος και το εταιρικό ημερολόγιο του Ομίλου.
Γενικές Συνελεύσεις
Ενημερωθείτε για τις συγκλήσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της Alpha Bank. Μάθετε όλες τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν σε κάθε γενική συνέλευση.
Ανακοινώσεις
Αποκτήστε πρόσβαση στο εταιρικό αρχείο της Τραπέζης και ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό που αναζητάτε.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha Web

Επίτιμος Πρόεδρος

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Σπούδασε Ναυπηγός στο King’s College του Πανεπιστημίου Durham της Αγγλίας. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως το 1963. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης από το 1973 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής από το 1984 έως το 1996. Από το 1996 έως το 2005 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank. Από τον Φεβρουάριο του 2005 έως τον Μάιο του 2014 διετέλεσε Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, ενώ τον Ιούνιο του 2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του απένειμε τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Βασίλειος Θ. Ράπανος

Γεννήθηκε στην Κω το 1947. Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2016 Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) (1975) και είναι κάτοχος Master’s στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Lakehead του Καναδά (1977) και διδακτορικού (PhD) από το Πανεπιστήμιο Queen’s του Καναδά. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής και Διοικητής της Κτηματικής Τραπέζης (1995-1998), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) (1998-2000), Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2000-2004) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών (2009-2012). Από τον Μάιο του 2014 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Π. Μαντζούνης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1973 και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1995. Το 2002 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής και από το 2005 είναι Διευθύνων Σύμβουλος.

Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Σπύρος Ν. Φιλάρετος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Manchester και του Sussex. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1985. Το 1997 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Οκτώβριο του 2009 ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating Officer (COO) και τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Chief Operating Officer. Από το 2005 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε Οικονομικά και είναι κάτοχος ΜΒΑ του University of Chicago. Το 2002 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων. Από το 2005 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Γεώργιος Κ. Αρώνης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε Οικονομικά και είναι κάτοχος MBA, major in Finance, του ALBA. Εργάσθηκε για 15 έτη σε πολυεθνικές τράπεζες, το μεγαλύτερο διάστημα στην ΑΒΝ ΑΜRO στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2004 ως επικεφαλής της Λιανικής Τραπεζικής. Το 2006 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2008 Γενικός Διευθυντής. Τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Retail, Wholesale Banking and International Network. Από το 2011 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

Γεννήθηκε το 1954. Eίναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών (BA in Government) του Harvard University και MBA του Harvard Graduate School of Business Administration. Εργάσθηκε στην Owens Corning (1981-1998), όπου διετέλεσε Πρόεδρος των παγκοσμίων δραστηριοτήτων του Τομέα Συνθετικών Υλικών (Composites) και Μονωτικών Υλικών. Επίσης, διετέλεσε Εντεταλμένος Σύμβουλος (1998-2001) και Διευθύνων Σύμβουλος (2001-2011) του Ομίλου S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμμετείχε επί 15 έτη. Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN και της Future Pipe Industries. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 2006 έως το 2016, καθώς και ιδρυτής και Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το 2008 έως το 2016. Από τον Μάιο του 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Jean L. Cheval

Γεννήθηκε στη Vannes της Γαλλίας το 1949. Σπούδασε Μηχανικός στην École Centrale des Arts et Manufactures και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Diplôme d’Études Spécialisées) στα Οικονομικά (1974) από το Πανεπιστήμιο Paris I. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο BIPE (Bureau d’Information et de Prévisions Économiques), στη συνέχεια εργάσθηκε στον δημόσιο τομέα της Γαλλίας (1978-1983) και ακολούθως στην BANQUE INDOSUEZ-CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ (1983-2001), όπου ανέλαβε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και κατόπιν Πρόεδρος της Banque Audi France (2002-2005), καθώς και Επικεφαλής της Bank of Scotland στη Γαλλία (2005-2009). Από το 2009 έχει εργασθεί σε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις στην τράπεζα Natixis. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HIME-SAUR στη Γαλλία και της EFG-Hermès στην Αίγυπτο. Από τον Ιούνιο του 2018 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Carolyn G. Dittmeier

Γεννήθηκε το 1956. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BSc in Economics) από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας (1978). Κατέχει τους τίτλους του ορκωτού ελεγκτή, του ορκωτού λογιστή και του ορκωτού εσωτερικού ελεγκτή, ενώ έχει πιστοποιηθεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχειρίσεως κινδύνων. Μεταξύ των ετών 2002 και 2014 επικεντρώθηκε στον τομέα της ελεγκτικής αναλαμβάνοντας τη θέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο Ιταλικών Ταχυδρομείων (Poste Italiane Group). Προηγουμένως είχε εργασθεί στην ελεγκτική εταιρία KPMG και στον όμιλο Montedison σε θέση οικονομικού ελεγκτή και στη συνέχεια ως Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. Διαθέτει σημαντική επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία στη διακυβέρνηση των κινδύνων και του ελέγχου. Από το 2013 έως το 2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors - IIA), ενώ ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του από το 2007. Υπήρξε επίσης Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (European Confederation of Institutes of Internal Auditing - ECIIA) κατά τη διετία 2011-2012 και Πρόεδρος της Ιταλικής Ενώσεως Εσωτερικών Ελεγκτών (Italian Association of Internal Auditors) από το 2004 έως το 2010. Επιπροσθέτως, διετέλεσε ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων και Ελέγχου της εταιρίας Autogrill SpA, καθώς και ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων και Ελέγχου της εταιρίας Italmobiliare SpA. Είναι Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της εταιρίας Assicurazioni Generali SpA. Από τον Ιανουάριο του 2017 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Richard R. Gildea

Γεννήθηκε το 1952. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας (BA in History) του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης (1974) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Διεθνή Οικονομικά, με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (MA in International Economics, European Affairs) του The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (1984). Από το 1986 έως το 2015 εργάσθηκε στη JP Morgan Chase, όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής Αναδυομένων Αγορών στη Μονάδα Χρηματοδοτήσεων Επιχειρήσεων της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης στο Λονδίνο (1993-1997), Επικεφαλής Αναδιαρθρώσεων Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΑΑ) στο Λονδίνο (1997-2003), καθώς και Ανώτερο Στέλεχος Πιστοδοτήσεων Αναδυομένων Αγορών ΕΜΑΑ στο Λονδίνο (2003-2007). Από το 2007 έως το 2015 διετέλεσε Ανώτερο Στέλεχος Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Ανεπτυγμένων Αγορών ΕΜΑΑ της Επενδυτικής Τραπέζης της JP Morgan στο Λονδίνο και τοποθετήθηκε Ανώτερος Εκπρόσωπος Διαχειρίσεως Κινδύνων σε ανώτερες επιτροπές της ως άνω Επενδυτικής Τραπέζης. Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Ουάσινγκτον, καθώς και μέλος του Chatham House (Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων), Λονδίνο και του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπουδών, Λονδίνο. Από τον Ιούλιο του 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Shahzad A. Shahbaz

Γεννήθηκε το 1960. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BA in Economics) του Oberlin College, Ohio, Η.Π.Α. Από το 1981 εργάσθηκε σε τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες, περιλαμβανομένης της Bank of America (1981-2006), από την οποία απεχώρησε ως Regional Head (Corporate and Investment Banking, Continental Europe, Emerging Europe, Middle East and Africa). Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της NDB Investment Bank/Emirates NBD Investment Bank (2006-2008) και της QInvest (2008-2012). Κατέχει τη θέση του Επενδυτικού Συμβούλου στην Al Mirqab Holding Co. Από τον Μάιο του 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Jan A. Vanhevel

Γεννήθηκε το 1948. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Leuven (1971), Χρηματοοικονομική Διοίκηση στη Vlekho (Flemish School of Higher Education in Economics), στις Βρυξέλλες (1978), και Προηγμένη Διοίκηση (Advanced Management) στο INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοικήσεως Επιχειρήσεων), στο Fontainebleau. Το 1971 ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Kredietbank, η οποία το 1998 μετεξελίχθηκε στην KBC Bank and Insurance Holding Company. Το 1991 ανέλαβε μέλος της Ανωτάτης Διοικήσεως και το 1996 εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 2003 κατείχε τη θέση του υπευθύνου των καταστημάτων και των θυγατρικών εταιριών εκτός Κεντρικής Ευρώπης, ενώ το 2005 ανέλαβε επικεφαλής των θυγατρικών εταιριών της KBC στην Κεντρική Ευρώπη και στη Ρωσία. Το 2009 ορίσθηκε Διευθύνων Σύμβουλος και εφήρμοσε το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως του ομίλου έως το 2012, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Από το 2008 έως το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος της Fédération belge du secteur financier (Βελγική Ομοσπονδία Χρηματοοικονομικού Τομέα), καθώς και μέλος της Verbond van Belgische Ondernemingen (Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Βελγίου), ενώ από τον Μάιο του 2013 κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέως του Institut International d’Études Bancaires (Διεθνές Ινστιτούτο Τραπεζικών Σπουδών).Συμμετείχε επίσης στην Ομάδα Liikanen με αντικείμενο την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από τον Απρίλιο του 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.


ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010

Johannes Herman Frederik G. Umbgrove 

Γεννήθηκε στο Vught της Ολλανδίας το 1961. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο (1985) από το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν και MBA από το INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοικήσεως Επιχειρήσεων) στο Fontainebleau (1991). Εργάσθηκε στην ABN AMRO Bank N.V. (1986-2008), όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε Επικεφαλής Πιστοδοτήσεων Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Διευθύνσεως Διεθνών Αγορών στον όμιλο The Royal Bank of Scotland (2008-2010), καθώς και Chief Risk Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Amsterdam Trade Bank N.V. (2010-2013). Κατά το διάστημα 2011-2013 υπήρξε Group Risk Officer στην Alfa Bank Group Holding. Από το 2014 είναι Σύμβουλος Διαχειρίσεως Κινδύνων στη Sparrenwoude B.V. και από το 2018 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Demir Halk Bank (Nederland) N.V. Από τον Απρίλιο του 2018 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης εκπροσωπώντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Το alpha.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ