Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)


Βασίλειος Θ. Ράπανος

Έτος γέννησης: 1947
Εθνικότητα: Ελληνική

Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2016 Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) (1975) και είναι κάτοχος Master’s στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Lakehead του Καναδά (1977) και διδακτορικού (PhD) από το Πανεπιστήμιο Queen’s του Καναδά. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής και Διοικητής της Κτηματικής Τράπεζας (1995-1998), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) (1998-2000), Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2000-2004), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) (2000-2004), όπως επίσης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2009-2012). Τον Οκτώβριο του 2021 επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θέση την οποία διατήρησε έως τον Νοέμβριο του 2023. Επί του παρόντος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Alpha Bank. Από τον Μάιο του 2014 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Ε. Ψάλτης

Έτος γέννησης: 1968
Εθνικότητα: Ελληνική

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου St. Gallen στην Ελβετία με ειδίκευση στην Τραπεζική. Κατείχε ανώτερες θέσεις στη μονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο και διετέλεσε Αναπληρωτής (εκτελών χρέη) CFO στην Εμπορική Τράπεζα. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2007. Το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer (CFO) του Ομίλου και το 2012 Γενικός Διευθυντής, θέσεις από τις οποίες συνέβαλε σημαντικά στην άντληση κεφαλαίων και στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Alpha Bank με τη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, καθώς και στην υλοποίηση σημαντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας τη θέση της Τράπεζας. Από τον Νοέμβριο του 2018 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον Ιανουάριο του 2019 Διευθύνων Σύμβουλος. Το 2019 εξελέγη ως μέλος του Institut International d' Études Bancaires (IIEB). Από τον Ιούλιο του 2021 είναι Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και από τον Οκτώβριο του 2021 εξέλεγη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).


Chief of Growth and Innovation

Σπύρος Ν. Φιλάρετος
 
Έτος γέννησης: 1958
Εθνικότητα: Ελληνική

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Manchester και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και στη Διεθνή Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο του Sussex. Το 1985 εντάχθηκε στο δυναμικό της Alpha Bank, όπου κατείχε βασικές θέσεις σε Καταστήματα και σε διάφορες Διευθύνσεις (Οργάνωσης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Διαθεσίμων). Το 1997 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Νοέμβριο του 2020 διετέλεσε Chief Operating Officer (COO). Τον Δεκέμβριο του 2020 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (από τις 15.12.2023 ο νέος τίτλος είναι Chief of Growth and Innovation). Είναι Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Alpha Bank London Ltd και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Alpha Bank, καθώς και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου. Επιπλέον, είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Από το 2005 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

Έτος γέννησης: 1954
Εθνικότητα: Ελληνική

Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών (BA in Government) του Harvard University και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Harvard Graduate School of Business Administration. Κατείχε ποικίλες θέσεις ευθύνης για περίπου 20 έτη στην Owens Corning, όπου διετέλεσε Πρόεδρος των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Τομέα Συνθετικών Υλικών (Composites) και Μονωτικών Υλικών. Το 1998 εντάχθηκε στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ως Chief Operating Officer (1998-2001), στη συνέχεια ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος (2001-2011), όντας ο πρώτος που δεν προερχόταν από την οικογένεια των ιδρυτών της εταιρείας, και συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο επί 15 έτη. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Future Pipe Industries (Ντουμπάι, ΗΑΕ) από το 2008 έως το 2019 και της Fairfield-Maxwell Ltd (ΗΠΑ) από το 2018 έως το 2023. Υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (2005-2009) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 2006 έως το 2016, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος (2010-2014) και Γενικός Γραμματέας (2014-2016). Επιπρόσθετα, είναι ιδρυτής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος από το 2008 έως το 2016. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2020 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN και μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος της Eurolife FFH Insurance Group Holdings S.A. Από τον Μάιο του 2014 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Έλλη Μ. Ανδριοπούλου

Έτος γέννησης: 1975
Εθνικότητα: Ελληνική

Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας (BA in Psychology) από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College), καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Kellogg School of Management του Πανεπιστημίου Northwestern (ΗΠΑ). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στη Citibank ΝΑ (Ελλάδα) (1996-1999) και στη συνέχεια (2000-2003) εργάστηκε ως σύμβουλος στην εταιρεία Mercer Management Consulting (νυν Oliver Wyman), (ΗΠΑ). Κατόπιν, επέστρεψε στη Citibank International Plc (Ελλάδα) (2004-2012), όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της κατείχε διάφορες θέσεις, όπως Sales Development Manager, Branch Expansion Project Manager, Strategy and Development Manager, Customer Interaction Unit Head, Customer Advocacy and Segment Management Head και Marketing Director. Ακολούθως, διετέλεσε Co-Chief Operating Officer (2013) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καθώς και Chief Operating Officer (2014-2015) του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και Διευθύντρια Δωρεών του ΚΠΙΣΝ (2016-2020). Από το 2020 είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ. Από τον Ιανουάριο του 2022 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων. 

Ασπασία Φ. Παλημέρη 

Έτος γέννησης: 1973
Εθνικότητα: Ελληνική

Είναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (BA in Accounting and Finance) από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College) (1995), καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και στο Μάρκετινγκ, από το Columbia Business School (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) (2000). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στη Citibank NA (Ελλάδα) (1995-1996) και στη Eurobank Cards Α.Ε. (Ελλάδα) (1996-1998). Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών της, εντάχθηκε στη McKinsey & Company (Ελλάδα), όπου εργάστηκε ως Associate Consultant (2000-2001) και ως Junior Engagement Manager (2001-2002), με αντικείμενο στρατηγικά έργα για κορυφαίες τράπεζες και επιχειρήσεις της Ελλάδας. Στη συνέχεια, επέστρεψε στη Eurobank Cards Α.Ε. ως Group Product Manager στον τομέα των δανείων (2002-2005) και ως Διευθύντρια Marketing της εταιρείας (2005-2010). Επίσης, διετέλεσε Cards Business Manager στη Marfin Εγνατία Τράπεζα (Ελλάδα) (2010-2013) και Ανώτερη Διευθύντρια Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων στην Τράπεζα Πειραιώς (Ελλάδα) (2013-2016). Από το 2016 έως τον Μάιο του 2022 κατείχε τη θέση της Country Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα στη Mastercard, έχοντας την ευθύνη για την αύξηση του μεριδίου αγοράς και για τη στρατηγική ανάπτυξη των αγορών των εν λόγω χωρών. Από το 2021 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Από τον Ιούλιο του 2022 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Αποδοχών.

Παναγιώτης I.-K. Παπάζογλου

Έτος γέννησης: 1959
Εθνικότητα: Ελληνική

Γεννήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα το 1959. Σπούδασε Οικονομικά και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση, από το Πανεπιστήμιο του Aston στο Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο). Επιπλέον, παρακολούθησε το πρόγραμμα EY Journey to the Boardroom που παρέχεται από το Harvard Business Publishing (2022). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1988 στην εταιρεία Ernst & Whinney (η οποία το 1991 μετονομάστηκε σε Ernst & Young – EY), όπου ήταν Εταίρος από το 2000 έως το 2022. Συμμετείχε ως Βασικός (με δικαίωμα υπογραφής) Εταίρος (Engagement Partner) σε αρκετούς ελέγχους μεγάλων Ομίλων, καθώς και στον έλεγχο ορισμένων μεγάλων ναυτιλιακών Ομίλων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εισαγωγή τους στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου (2000-2005). Διετέλεσε Country Managing Partner, Επικεφαλής Διασφάλισης στην EY Βουλγαρίας, συγκεκριμένα στη Σόφια (2005-2007), και Επικεφαλής Διασφάλισης στην EY Ρουμανίας, συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι (2008-2010), όπου ήταν υπεύθυνος για διάφορα σημαντικά έργα ελέγχου διασφάλισης και συμβουλευτικού ελέγχου για διεθνείς πελάτες. Επιπλέον, από το 2010 έως το 2022 υπήρξε Managing Partner στην EY Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία, Μάλτα, Κοσσυφοπέδιο, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Μολδαβία) και από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2021 διετέλεσε Accounts Leader για την Κεντρική, την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και για την Κεντρική Ασία. Ήταν Ανώτερος Σύμβουλος στην EY Ελλάδας, από την οποία αποχώρησε στις 22 Ιουνίου 2023. Επίσης, υπήρξε Ελεγκτής Λογιστής στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), καθώς και Αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία. Από τον Ιούλιο του 2023 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών.

Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος

Έτος γέννησης: 1963
Εθνικότητα: Ελληνική

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BA in Economics) του Πανεπιστημίου Rutgers (ΗΠΑ) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου George Washington (ΗΠΑ). Ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group Executive Development Program) στο Harvard Business School (ΗΠΑ). Εργάστηκε επί 28 έτη στον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (ΔΟΧ) του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Κατείχε διάφορες θέσεις στην ιεραρχία στο Τμήμα Πετρελαίου, Αερίου και Εξόρυξης και στο Τμήμα Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με έδρα την Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, περιλαμβανομένων των θέσεων του Διευθυντή Πετρελαίου και Αερίου και του Διευθυντή Βιομηχανίας και Υπηρεσιών (1989-2002). Επίσης, κατείχε διευθυντικές θέσεις στο Τμήμα Νότιας Ασίας (Νέο Δελχί, Ινδία), στο Τμήμα Παγκόσμιων Δραστηριοτήτων Βιομηχανίας και Υπηρεσιών (Ουάσινγκτον, ΗΠΑ) και στο Τμήμα Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής (Κάιρο, Αίγυπτος) και Νότιας Ευρώπης επιβλέποντας τις επενδυτικές δραστηριότητες του ΔΟΧ σε παγκόσμιο και σε περιφερειακό επίπεδο (2002-2011). Το 2011 προήχθη στη θέση του Αντιπροέδρου ΕΜΕΝΑ (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία) και το 2014 τοποθετήθηκε Αντιπρόεδρος Επενδύσεων και Εργασιών (Κωνσταντινούπολη / Ουάσινγκτον). Εργάστηκε ως Ανώτερος Σύμβουλος για Θέματα Αναδυόμενων Αγορών στην Pacific Investment Management Company (PIMCO) στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (2018-2022). Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Infrastructure Development Finance Company (IDFC) στην Ινδία και του Διοικητικού Συμβουλίου της Commercial Bank of Ceylon (CBC) στη Σρι Λάνκα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan Cement International. Από τον Ιούλιο του 2020 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.


Jean L. Cheval


Έτος γέννησης: 1949
Εθνικότητα: Γαλλική

Σπούδασε Μηχανικός στην École Centrale des Arts et Manufactures και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Diplôme d’Études Spécialisées) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Paris I (1974). Επιπρόσθετα, κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Diplôme d’ Études Approfondies) στη Στατιστική και στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Paris VI. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο BIPE (Bureau d’Information et de Prévisions Économiques), στη συνέχεια εργάστηκε στον δημόσιο τομέα της Γαλλίας (1978-1983) και ακολούθως στην Banque Indosuez-Crédit Agricole (1983-2001), όπου κατείχε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Chief Economist, του Επικεφαλής Εταιρικού Σχεδιασμού και του Επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων βάσει Περιουσιακών Στοιχείων, και στη συνέχεια ανέλαβε Γενικός Διευθυντής. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Banque Audi France (2002-2005), καθώς και Πρόεδρος της Banque Audi Suisse (2002-2004). Επιπλέον, διετέλεσε Επικεφαλής στην Bank of Scotland στη Γαλλία (2005-2009). Από το 2009 έως το 2017 εργάστηκε στη Natixis, όπου κατείχε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις, όπως Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοδoτήσεων Δομημένων Περιουσιακών Στοιχείων και Επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων και Διαχείρισης Κινδύνων, δεύτερο τη τάξει Ανώτατο Εκτελεστικό Στέλεχος (Dirigeant effectif) μετά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (2012-2017). Από το 2017 έως τον Απρίλιο του 2022 διετέλεσε Ανώτερος Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Natixis και Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστωτικού Κινδύνου, ενώ επέβλεψε τις βασικές εργασίες αναδιάρθρωσης (απομειωμένα στοιχεία ενεργητικού). Επί του παρόντος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της EFG-Hermès στην Αίγυπτο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Natixis Algérie και Πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας της Natixis. Από τον Ιούνιο του 2018 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.  

Carolyn G. Dittmeier


Έτος γέννησης: 1956
Εθνικότητα: Ιταλική και Αμερικανική

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BSc in Economics) από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας (ΗΠΑ). Κατέχει τους τίτλους του Ορκωτού Ελεγκτή, του Ορκωτού Λογιστή και του Ορκωτού Εσωτερικού Ελεγκτή, ενώ έχει πιστοποιηθεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων. Κατά την επαγγελματική της πορεία επικεντρώθηκε στον τομέα της ελεγκτικής και της διαχείρισης κινδύνων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στις ΗΠΑ στην ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία Peat Marwick & Mitchell (σημερινή επωνυμία KPMG), όπου ανελίχθηκε στη θέση του Διευθυντή Ελέγχου. Στη συνέχεια, κατόπιν μετάθεσής της στην Ιταλία, ανέλαβε διευθυντικές θέσεις στον όμιλο Montedison ως Οικονομικός Ελεγκτής και στη συνέχεια ως Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. Το 1999 ως εταίρος εισήγαγε επιτυχώς την παροχή υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης στην εταιρεία KPMG Italy. Ακολούθως, ανέλαβε τη θέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο Ιταλικών Ταχυδρομείων (Poste Italiane Group) (2002-2014). Διαθέτει σημαντική επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία στη διακυβέρνηση των κινδύνων και του ελέγχου και έχει συγγράψει δύο βιβλία. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος (2013-2014) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2007-2014) του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors). Υπήρξε επίσης Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (European Confederation of Institutes of Internal Auditing) (2011-2012) και της Ιταλικής Ένωσης Εσωτερικών Ελεγκτών (Italian Association of Internal Auditors) (2004-2010). Από το 2012 άρχισε να αναλαμβάνει ρόλους σε διοικητικά συμβούλια, διατελώντας ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Ελέγχου της εταιρείας Autogrill SpA (2012-2017), καθώς και της εταιρείας Italmobiliare SpA (2014-2017). Υπήρξε επίσης Πρόεδρος του Συμβουλίου Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας Assicurazioni Generali SpA (2014 - Απρίλιος 2023). Επί του παρόντος είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων ή/και των Επιτροπών Ελέγχου ορισμένων μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών (Moncler, Illycaffè) και από τον Μάιο του 2023 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων της εταιρείας ενέργειας ENI SpA. Από τον Ιανουάριο του 2017 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων καθώς και αρμόδιο Μέλος για την εποπτεία των θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης.

Elanor R. Hardwick


Έτος γέννησης: 1973
Εθνικότητα: Βρετανική

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Harvard Business School (ΗΠΑ). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 1995 στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με κύριο αντικείμενο την πολιτική Επικοινωνιών και Πληροφοριών και στη συνέχεια κατείχε θέσεις ως σύμβουλος στρατηγικής επί θεμάτων Τεχνολογίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών στην Booz Allen Hamilton και στη Διεύθυνση Θεσμικών Κεφαλαίων της Morgan Stanley. Από το 2005 ανέλαβε ποικίλες θέσεις, περιλαμβανομένων των θέσεων του Επικεφαλής Επαγγελματικών Εκδόσεων σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Head of Professional Publishing) και του Επικεφαλής Στρατηγικής στον τομέα της Συμβουλευτικής Επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Head of Strategy, Investment Advisory) στην Thomson Reuters (σημερινή επωνυμία London Stock Exchange Group). Κατόπιν, εντάχθηκε στην ομάδα που ίδρυσε τη νεοφυή επιχείρηση χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Credit Benchmark ως Διευθύνουσα Σύμβουλος (2012-2016). Στη συνέχεια, εργάστηκε ως Επικεφαλής Καινοτομίας στην Deutsche Bank (2016-2018) και ως Chief Digital Officer στη UBS (2019-2020). Διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Itiviti AB (Ιούλιος 2020 - Μάιος 2021) και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ομίλου Luminor (Απρίλιος 2022 - Οκτώβριος 2023). Από το 2018 είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μέλος της Επιτροπής Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Αποδοχών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανάδειξης Υποψηφίων και Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας ειδικών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων Axis Capital. Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι εξωτερικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Πανεπιστημίου του Cambridge. Από τον Ιούλιο του 2020 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.


Diony C. Lebot

Έτος γέννησης: 1962
Εθνικότητα: Γαλλική και Ελληνική

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne (Γαλλία) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και τη Φορολογία από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Γαλλία). Το 1986 ξεκίνησε να εργάζεται στη Société Générale (SG), όπου κατείχε διάφορες ανώτερες διευθυντικές θέσεις, όπως Αντιπρόεδρος και Διευθύντρια Χρηματοδοτήσεων βάσει Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοδοτήσεων Έργων (1987-1997), Επικεφαλής Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Υψηλής Αξίας και Χρηματοδοτήσεων βάσει Περιουσιακών Στοιχείων (1997-1998), Αναπληρώτρια Επικεφαλής του τομέα Μηχανικής Οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο (1998-2001), καθώς και Επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων Περιουσιακών Στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο (2001-2004). Διετέλεσε Επικεφαλής του τομέα Κάλυψης για την Ευρώπη (μεγάλοι εταιρικοί και θεσμικοί πελάτες) στην SG Corporate and Investment Banking (2004-2007) και στη συνέχεια Διευθύνουσα Σύμβουλος της SG Americas (ΗΠΑ, Καναδάς, Λατινική Αμερική), Διευθύνουσα Σύμβουλος της SG American Securities (2007-2012), Αναπληρώτρια Επικεφαλής του τομέα Κάλυψης και Επενδυτικής Τραπεζικής σε παγκόσμιο επίπεδο και Διευθύνουσα Σύμβουλος της SG Corporate and Investment Banking για τη Δυτική Ευρώπη (2012-2015). Στη συνέχεια, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρώτριας Chief Risk Officer (2015-2016) και Chief Risk Officer (2016-2018) του Ομίλου Société Générale, ενώ από το 2018 έως τις 23.5.2023 διετέλεσε Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Ομίλου. Επιπλέον, τα τελευταία 10 έτη κατείχε θέσεις ευθύνης στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Franfinance, Société Générale Bank and Trust (SGBT), Société Générale Factoring (πρώην CGA) και TCW (εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων με έδρα το Λος Άντζελες, Καλιφόρνια), ενώ διετέλεσε επίσης πρόεδρος των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών Sogecap και Ayvens (πρώην ALD Automotive). Από τις 24.5.2023 είναι ανώτερη σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Société Générale. Επιπρόσθετα είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ayvens (πρώην ALD Automotive) και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της EQT AB. Από τον Ιούλιο του 2023 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων καθώς και Υπεύθυνη Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


Johannes Herman Frederik G. Umbgrove 

Έτος γέννησης: 1961
Εθνικότητα: Ολλανδική

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Leiden (1985) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων) στο Fontainebleau (1991). Επιπρόσθετα, παρακολούθησε το πρόγραμμα IN-BOARD για μη εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων στο INSEAD. Εργάστηκε στην ABN AMRO Bank N.V. (1986-2008), όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε Chief Credit Officer Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Διεύθυνσης Διεθνών Αγορών στον Όμιλο The Royal Bank of Scotland (2008-2010), καθώς και Chief Risk Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Amsterdam Trade Bank N.V. (2010-2013). Κατά το διάστημα 2011-2013 υπήρξε Group Risk Officer στην Alfa Bank Group Holding και από το 2014 είναι Σύμβουλος Διαχείρισης Κινδύνων στη Sparrenwoude B.V. Από το 2016 είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της DHB Bank N.V. [πρώην Demir Halk Bank (Nederland) N.V.], ενώ το 2018 ανέλαβε Πρόεδρος αυτού. Επί του παρόντος, είναι Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών, καθώς και μέλος της Επιτροπής Κινδύνων και Ελέγχου και της Επιτροπής Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη της DHB Bank N.V. Επιπλέον, από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι ανεξάρτητο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου και από την 1.1.2022 έχει αναλάβει Πρόεδρος της Επιτροπής Κινδύνου και της Επιτροπής Ελέγχου της Lloyds Bank GmbH. Επιπρόσθετα, είναι μέλος του Ιδρύματος Parel van Baarn και μέλος της Επιτροπής Διοίκησης της Aston Martin Owners Club. Από τον Απρίλιο του 2018 είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τον Απρίλιο 2018 μέχρι τον Νοέμβριο 2023). Επίσης, είναι Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ειρήνη Ε. Τζανακάκη

Γεννήθηκε στα Χανιά, Ελλάδα το 1971. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Cyprus International Institute of Management, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1997 έως το 1999 εργάστηκε ως Senior Credit Officer στη Διεύθυνση Corporate Banking της Γενικής Τράπεζας. Εργάζεται στον Όμιλο Alpha Bank από το 1999, όπου συνέχισε τη σταδιοδρομία της αρχικά ως Investment Banker στην Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και από το 2006 έως το 2020 ως Associate Director στη Διεύθυνση Corporate Finance της Alpha Bank. Εντάχθηκε στη Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου (νέα ονομασία Επιχειρησιακή Περιοχή Corporate Secretariat and Governance Policies) τον Μάιο του 2020 ως Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης. Τον Αύγουστο του 2022 τοποθετήθηκε Επικεφαλής της Εταιρικής Γραμματείας και Πολιτικών Διακυβέρνησης (από 1.1.2024 Corporate Secretariat and Governance Policies Director). Τον Δεκέμβριο του 2021 τοποθετήθηκε Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής στην Ελλάδα, καθώς συμμετείχε σε πληθώρα διεθνών και εγχώριων συναλλαγών κεφαλαιαγοράς, όπως επίσης σε ιδιωτικοποιήσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις, δημόσιες προσφορές και εταιρικές αναδιαρθρώσεις.