Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Ίσες Ευκαιρίες

Η Alpha Bank σέβεται τη διαφορετικότητα των Εργαζομένων της και τους αντιμετωπίζει με σεβασμό χωρίς καμμία διάκριση ως προς την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, την οικογενειακή κατάσταση, τα σωματικά ή κινητικά προβλήματα ή άλλο χαρακτηριστικό τους.

Διασφαλίζει άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητα εξέλιξης βασισμένη στην αξιοκρατία και στην ίση μεταχείριση.

Παρέχει δίκαιες αμοιβές, βάσει συμβάσεων που συνάδουν με την εκάστοτε εθνική αγορά εργασίας και εξασφαλίζει την τήρηση των αντίστοιχων εθνικών ρυθμίσεων για τις νόμιμες κατώτατες αποδοχές, για το ωράριο εργασίας και για τη χορήγηση αδειών.

Επιπλέον, η Τράπεζα προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιτίθεται σε κάθε μορφή εξαναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

Υγεία και Ασφάλεια

Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη συμβολή των Eργαζομένων της στην καθημερινή της λειτουργία και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η Alpha Bank μεριμνά για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Για την υγεία και την ασφάλεια των Εργαζομένων η Τράπεζα αφ’ ενός, συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, αφ’ ετέρου, εξασφαλίζει επιπλέον σχετικές παροχές και προγράμματα:

 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, τόσο από εξωτερικούς συνεργάτες όσο και από ειδικούς λειτουργούς, οι οποίοι πραγματοποιούν επισκέψεις σε Μονάδες της Τράπεζας και τακτική ενημέρωση των Εργαζομένων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας
 • Διαρκής εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας 
 • Μόνιμη παρουσία ιατρών σε χώρους  εργασίας με μεγάλο αριθμό Εργαζομένων
 • Κατάρτιση σχεδίων για την εκκένωση Κτηρίων και Καταστημάτων σε περίπτωση ανάγκης.

Παροχές

Έχοντας ως διαχρονικό στόχο την έμπρακτη στήριξη των Υπαλλήλων και τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς τόσο σε αυτούς όσο και στις οικογένειές τους, η Alpha Bank προσφέρει πρόσθετες παροχές.

Ειδικότερα, η Τράπεζα σε συνεργασία με την Generali, σχεδίασε ασφαλιστικά προγράμματα για το μόνιμο Προσωπικό της και τα μέλη των οικογενειών τους: 

 • Ομαδικό Αποταμιευτικό πρόγραμμα
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Ζωής και Υγείας
 • Ομαδικό Εξωνοσοκομειακό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα. 

Επιπλέον, η Τράπεζα παρέχει:

 • Διευκολύνσεις για τις μητέρες:
  • Επίδομα τοκετού 
  • Χορήγηση μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα τέκνων υπό τη μορφή σωρευτικής συνεχόμενης αδείας μετ’ αποδοχών
 • Κάλυψη δαπάνης βρεφονηπιακού σταθμού
 • Ετήσια οικονομική ενίσχυση για τα παιδιά των Εργαζομένων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυνατότητα μειώσεως του ωραρίου εργασίας, χωρίς μείωση των αποδοχών τους.
 • Ειδικό μηνιαίο προνοιακό επίδομα σε υπαλλήλους και συνταξιούχους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα νεφροπάθειας ή τυφλότητας.
 • Ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγους σε Υπαλλήλους που σε δεδομένη συγκυρία αντιμετωπίζουν δυσκολία στη διαχείριση καταστάσεων σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο.

Αμφίδρομη Επικοινωνία

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους Υπαλλήλους για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και της καθημερινότητας όλων. Στο πλαίσιο αυτό,  έχει καθιερώσει μία ημέρα κάθε εβδομάδας ως “Ημέρα Επικοινωνίας”, κατά την οποία, όποιος Εργαζόμενος το επιθυμεί μπορεί να συναντήσει την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και να συζητήσει οποιοδήποτε εργασιακό ή προσωπικό του θέμα.

Επιπλέον, στην Alpha Bank υπάρχουν και άλλα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας, με κυριότερα τα εξής:

 • Το εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας “Alpha Bank Intranet”, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της καθημερινής εργασίας και τις ανάγκες εσωτερικής ενημέρωσης  του Προσωπικού, για ένα ευρύ φάσμα εργασιακών και τραπεζικών θεμάτων.
 • Τη μηνιαία, δίγλωσση, ηλεκτρονική έκδοση “Μαζί”, η οποία ενημερώνει τους ανθρώπους του Ομίλου για τις δραστηριότητες και τις σημαντικότερες εξελίξεις της Τράπεζας  και των Εταιριών του Ομίλου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η διοργάνωση τακτικών συναντήσεων ενημέρωσης  και ανταλλαγής απόψεων ειδικά με το Προσωπικό που εργάζεται στο δίκτυο των Καταστημάτων της Alpha Bank.
 • Οι εκδηλώσεις εσωτερικής επικοινωνίας, όπως, η απονομή διακριτικών πολυετίας (25ετία, 35ετία) και η ετήσια συνάντηση Στελεχών του Ομίλου.

Δράσεις για/με τους Ανθρώπους μας

Η Alpha Bank, αναγνωρίζοντας την αξία των τεχνών και του πολιτισμού στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της, υποστηρίζει έμπρακτα δράσεις που διευρύνουν τα ενδιαφέροντα των Υπαλλήλων της.

Oι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως:

 • Ειδικές ξεναγήσεις για τους Υπαλλήλους σε εκθέσεις, μουσεία, συλλογές κ.λπ. και ενεργή συμμετοχή σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές ενέργειες.
 • Παροχή δωρεάν εισιτηρίων σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και άλλες εκδηλώσεις για τους Υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Προσφορά χριστουγεννιάτικων δώρων στα παιδιά των Εργαζομένων.

Αιμοδοσία

Για την Τράπεζα, η συμμετοχή του ανθρωπίνου δυναμικού της σε εθελοντικές εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας είναι υψίστης σημασίας. Κορωνίδα αυτών αποτελούν οι Ημερίδες Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Η Αlpha Bank από το 2001 έχει δημιουργήσει τράπεζα αίματος και οι Εργαζόμενοί της συμμετέχοντας στις Ημερίδες Εθελοντικής Αιμοδοσίας, συνδράμουν στο δύσκολο έργο για την εξεύρεση αίματος. Οι Ημερίδες, στις οποίες συμμετέχουν ολοένα και περισσότεροι Υπάλληλοι, πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με τη συμβολή των ιατρών της Alpha Bank και σε συνεργασία με μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.

Παράλληλα, το 2016 θεσμοθετήθηκε Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Εθελοντών Αιμοδοτών, για να τιμήσει τους Εργαζομένους της Alpha Bank που συμμετέχουν στις Ημερίδες Εθελοντικής Αιμοδοσίας.