Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2015 έως και το 2020.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Αλβανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρεταννία και τη Ρουμανία.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Ίσες Ευκαιρίες

Η Alpha Bank σέβεται τη διαφορετικότητα των Εργαζομένων της και τους αντιμετωπίζει με σεβασμό χωρίς καμμία διάκριση ως προς την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, την οικογενειακή κατάσταση, τα σωματικά ή κινητικά προβλήματα ή άλλο χαρακτηριστικό τους.

Διασφαλίζει άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητα εξέλιξης βασισμένη στην αξιοκρατία και στην ίση μεταχείριση.

Παρέχει δίκαιες αμοιβές, βάσει συμβάσεων που συνάδουν με την εκάστοτε εθνική αγορά εργασίας και εξασφαλίζει την τήρηση των αντίστοιχων εθνικών ρυθμίσεων για τις νόμιμες κατώτατες αποδοχές, για το ωράριο εργασίας και για τη χορήγηση αδειών.

Επιπλέον, η Τράπεζα προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιτίθεται σε κάθε μορφή εξαναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

Υγεία και Ασφάλεια

Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη συμβολή των Eργαζομένων της στην καθημερινή της λειτουργία και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η Alpha Bank μεριμνά για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Για την υγεία και την ασφάλεια των Εργαζομένων η Τράπεζα αφ’ ενός, συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, αφ’ ετέρου, εξασφαλίζει επιπλέον σχετικές παροχές και προγράμματα:

 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, τόσο από εξωτερικούς συνεργάτες όσο και από ειδικούς λειτουργούς, οι οποίοι πραγματοποιούν επισκέψεις σε Μονάδες της Τράπεζας και τακτική ενημέρωση των Εργαζομένων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας
 • Διαρκής εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας 
 • Μόνιμη παρουσία ιατρών σε χώρους  εργασίας με μεγάλο αριθμό Εργαζομένων
 • Κατάρτιση σχεδίων για την εκκένωση Κτηρίων και Καταστημάτων σε περίπτωση ανάγκης.

Παροχές

Έχοντας ως διαχρονικό στόχο την έμπρακτη στήριξη των Υπαλλήλων και τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς τόσο σε αυτούς όσο και στις οικογένειές τους, η Alpha Bank προσφέρει πρόσθετες παροχές.

Ειδικότερα, η Τράπεζα σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, σχεδίασε ασφαλιστικά προγράμματα για το μόνιμο Προσωπικό της και τα μέλη των οικογενειών τους: 

 • Ομαδικό Αποταμιευτικό πρόγραμμα
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Ζωής και Υγείας
 • Ομαδικό Εξωνοσοκομειακό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα. 

Επιπλέον, η Τράπεζα παρέχει:

 • Διευκολύνσεις για τις μητέρες:
  • Επίδομα τοκετού 
  • Χορήγηση μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα τέκνων υπό τη μορφή σωρευτικής συνεχόμενης αδείας μετ’ αποδοχών
 • Κάλυψη δαπάνης βρεφονηπιακού σταθμού
 • Ετήσια οικονομική ενίσχυση για τα παιδιά των Εργαζομένων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυνατότητα μειώσεως του ωραρίου εργασίας, χωρίς μείωση των αποδοχών τους.
 • Ειδικό μηνιαίο προνοιακό επίδομα σε υπαλλήλους και συνταξιούχους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα νεφροπάθειας ή τυφλότητας.
 • Ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγους σε Υπαλλήλους που σε δεδομένη συγκυρία αντιμετωπίζουν δυσκολία στη διαχείριση καταστάσεων σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο.

Αμφίδρομη Επικοινωνία

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους Υπαλλήλους για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και της καθημερινότητας όλων. Στο πλαίσιο αυτό,  έχει καθιερώσει μία ημέρα κάθε εβδομάδας ως “Ημέρα Επικοινωνίας”, κατά την οποία, όποιος Εργαζόμενος το επιθυμεί μπορεί να συναντήσει την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και να συζητήσει οποιοδήποτε εργασιακό ή προσωπικό του θέμα.

Επιπλέον, στην Alpha Bank υπάρχουν και άλλα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας, με κυριότερα τα εξής:

 • Το εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας “Alpha Bank Intranet”, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της καθημερινής εργασίας και τις ανάγκες εσωτερικής ενημέρωσης  του Προσωπικού, για ένα ευρύ φάσμα εργασιακών και τραπεζικών θεμάτων.
 • Τη μηνιαία, δίγλωσση, ηλεκτρονική έκδοση “Μαζί”, η οποία ενημερώνει τους ανθρώπους του Ομίλου για τις δραστηριότητες και τις σημαντικότερες εξελίξεις της Τράπεζας  και των Εταιριών του Ομίλου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η διοργάνωση τακτικών συναντήσεων ενημέρωσης  και ανταλλαγής απόψεων ειδικά με το Προσωπικό που εργάζεται στο δίκτυο των Καταστημάτων της Alpha Bank.
 • Οι εκδηλώσεις εσωτερικής επικοινωνίας, όπως, η απονομή διακριτικών πολυετίας (25ετία, 35ετία) και η ετήσια συνάντηση Στελεχών του Ομίλου.

Δράσεις για/με τους Ανθρώπους μας

Η Alpha Bank, αναγνωρίζοντας την αξία των τεχνών και του πολιτισμού στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της, υποστηρίζει έμπρακτα δράσεις που διευρύνουν τα ενδιαφέροντα των Υπαλλήλων της.

Oι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως:

 • Ειδικές ξεναγήσεις για τους Υπαλλήλους σε εκθέσεις, μουσεία, συλλογές κ.λπ. και ενεργή συμμετοχή σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές ενέργειες.
 • Παροχή δωρεάν εισιτηρίων σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και άλλες εκδηλώσεις για τους Υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Προσφορά χριστουγεννιάτικων δώρων στα παιδιά των Εργαζομένων.

Αιμοδοσία

Για την Τράπεζα, η συμμετοχή του ανθρωπίνου δυναμικού της σε εθελοντικές εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας είναι υψίστης σημασίας. Κορωνίδα αυτών αποτελούν οι Ημερίδες Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Η Αlpha Bank από το 2001 έχει δημιουργήσει τράπεζα αίματος και οι Εργαζόμενοί της συμμετέχοντας στις Ημερίδες Εθελοντικής Αιμοδοσίας, συνδράμουν στο δύσκολο έργο για την εξεύρεση αίματος. Οι Ημερίδες, στις οποίες συμμετέχουν ολοένα και περισσότεροι Υπάλληλοι, πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με τη συμβολή των ιατρών της Alpha Bank και σε συνεργασία με μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.

Παράλληλα, το 2016 θεσμοθετήθηκε Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Εθελοντών Αιμοδοτών, για να τιμήσει τους Εργαζομένους της Alpha Bank που συμμετέχουν στις Ημερίδες Εθελοντικής Αιμοδοσίας.  

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".