Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Η Alpha Bank συμμετέχει στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου με στόχο την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδυτών, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτόν στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου. 

Με έμφαση στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού σχήματος, όσον αφορά στην άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές, η Τράπεζα επιδιώκει τη διαφοροποίηση στην επενδυτική της βάση και την επιμήκυνση του χρονικού ορίζοντα δανεισμού, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρευστότητας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους δανεισμού. 

Για το λόγο αυτό, εκτός από τις κλασικές πηγές άντλησης κεφαλαίων, όπως είναι οι καταθέσεις, η διατραπεζική αγορά χρήματος και οι συμφωνίες επαναγοράς τίτλων (repos), σημαντική πηγή κεφαλαίων για την Τράπεζα αποτελεί και η αγορά χρεογράφων.

Στην παρούσα χρονική περίοδο, η Τράπεζα διαθέτει τα παρακάτω Προγράμματα αντλήσεως κεφαλαίων από τις αγορές χρεογράφων:

  1. Πρόγραμμα Εuro Medium Term Note
  2. Προγράμματα Εκδόσεως Καλυμμένων Ομολογιών.