Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Σύγχρονες, ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 και είναι 100% θυγατρική Εταιρία του Ομίλου της Alpha Bank. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παροχή και διαχείριση ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής (IT Services) καθώς και στην παροχή ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών:

  • Συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Υπηρεσιών διαχειρίσεως
  • Οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών 
  • Υπηρεσιών ανασχεδιασμού (re-engineering) 
  • Μελετών για θέματα οικονομικού χαρακτήρα ή στρατηγικής.

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. αποτελεί τον κύριο πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής για τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Alpha Bank στο εξωτερικό και στην Ελλάδα καθώς και στη μητρική της Τράπεζα. Στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένο τεχνικό και διοικητικό Προσωπικό με μακροχρόνια εξειδίκευση σε σύνθετα συστήματα και λύσεις πληροφορικής καθώς και μεγάλη εμπειρία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Διαθέτει σύγχρονες και εκτεταμένες υποδομές data center υψηλής διαθεσιμότητας, οι οποίες εξυπηρετούν τις προσφερόμενες κεντροποιημένες υπηρεσίες πληροφορικής και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης  συστημάτων και εφαρμογών, τεχνικής υποστήριξης  και υποστήριξης  χρηστών (service desk).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφορικής περιλαμβάνουν κύρια και υποστηρικτικά τραπεζικά συστήματα, συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, διαχείρισης  κινδύνων, διαχείρισης  Πελατών, ροής εργασιών και αιτήσεων, επιχειρηματικής ευφυΐας και ανάλυσης . Η Εταιρία έχει υλοποιήσει επιτυχώς πολυάριθμα και ιδιαίτερα απαιτητικά έργα τραπεζικής πληροφορικής.

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. είναι από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 20000-1:2011, Συστήματος Διαχείρισης  Ποιότητας ISO 9001:2015 καθώς και Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2012, μέσω των οποίων εγγυάται την υψηλή ποιότητα σχεδιασμού, παροχής, υποστήριξης , διαθεσιμότητας και συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής. Επιπλέον έχει λάβει πιστοποιήσεις για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης  Ασφαλείας Πληροφοριών ISO 27001:2013 και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης  Προσωπικών Δεδομένων κατά BS 10012:2017 καθώς και του Bureau Veritas Technical Standard related to personal data protection, τα οποία διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των διακινούμενων πληροφοριών καθώς και τη συμμόρφωσή της με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Εντός του 2018 έλαβε πρόσθετες πιστοποιήσεις για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 καθώς και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης  Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018, μέσω των οποίων επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της Εταιρίας με το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.