Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Αποστολή και Αξίες
Η Alpha Bank ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Πελατών της και εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας σταθερές τις αρχές και τις αξίες της.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2012 έως και το 2017.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Αλβανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρεταννία και τη Ρουμανία.
Πληροφορίες για την μετοχή
Πίνακες και αναλυτικά γραφήματα με όλα τα βασικά στοιχεία για τις μετοχές της Alpha Bank.
Πιστωτικοί τίτλοι
Με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού σχήματος, η Αlpha Bank διαθέτει Προγράμματα αντλήσεως κεφαλαίων από τις αγορές χρεογράφων.
Οικονομικά στοιχεία
Παρουσιάσεις οικονομικών στοιχείων και ετήσιων καταστάσεων του Ομίλου και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Alpha Bank. Γνωρίστε αναλυτικά την οικονομική πραγματικότητα του Ομίλου.
Παρουσιάσεις
Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα, τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν ανά έτος και το εταιρικό ημερολόγιο του Ομίλου.
Γενικές Συνελεύσεις
Ενημερωθείτε για τις συγκλήσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της Alpha Bank. Μάθετε όλες τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν σε κάθε γενική συνέλευση.
Ανακοινώσεις
Αποκτήστε πρόσβαση στο εταιρικό αρχείο της Τράπεζας και ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό που αναζητάτε.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βασίλειος Ε. Ψάλτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου St. Gallen στην Ελβετία με ειδίκευση στην Τραπεζική. Διετέλεσε Αναπληρωτής (εκτελών χρέη) CFO στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2007. Το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer (CFO) του Ομίλου και το 2012 Γενικός Διευθυντής, θέσεις από τις οποίες συνέβαλε σημαντικά στην άντληση κεφαλαίων και στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Alpha Bank με τη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, καθώς και στην υλοποίηση σημαντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας τη θέση της Τράπεζας. Ψηφίστηκε από θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές ως έβδομος καλύτερος CFO πανευρωπαϊκά (το 2014 και το 2018) στις διεθνείς δημοσκοπήσεις της εταιρείας Extel. Από τον Νοέμβριο του 2018 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και από τον Ιανουάριο του 2019 Διευθύνων Σύμβουλος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Σπύρος Ν. Φιλάρετος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Manchester και του Sussex. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1985. Το 1997 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Οκτώβριο του 2009 ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating Officer (COO). Από το 2005 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και είναι κάτοχος ΜΒΑ του University of Chicago. Το 2002 εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας ως Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής, το 2005 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής και από το 2017 εποπτεύει τους Τομείς των Καθυστερήσεων και της Διαχείρισης Διαθεσίμων. Από το 2005 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε Οικονομικά και Στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος ΜΒΑ, στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική, του University of Minnesota (ΗΠΑ). Εργάσθηκε από το 1985 στον τομέα Corporate Banking πολυεθνικών και ελληνικών τραπεζών. Στην Alpha Bank εργάζεται από το 1998. Διετέλεσε Διευθυντής Corporate Banking από το 2004 έως το 2007. To 2007 ανέλαβε Chief Credit Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής και Chief Risk Officer.

Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος Μ.Β.Α. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του University of Wales, Cardiff Business School. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις τράπεζες Citibank και ABN AMRO και από το 1998 εργάζεται στην Alpha Bank, έχοντας διατελέσει Διευθυντής των Διευθύνσεων Εταιρικής Ανάπτυξης, Διεθνούς Δικτύου και Στρατηγικού Σχεδιασμού. Την 1.7.2013 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας συμβάλλοντας στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου, στην ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας, στην υλοποίηση εξαγορών, συγχωνεύσεων αλλά και συναλλαγών χαρτοφυλακίων. Την 2.1.2019 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής και CFO του Ομίλου της Alpha Bank. Kατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει διατελέσει Πρόεδρος και μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον τραπεζικό, στον ασφαλιστικό, στο χρηματοοικονομικό, στο βιομηχανικό και στον κλάδο των ακινήτων.


Sergiu – Bogdan A. Oprescu

Γεννήθηκε το 1963. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στην Αεροηλεκτρονική (MEng in Avionics) από τη Σχολή Αεροναυπηγών του Πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τραπεζική από το Πανεπιστήμιο του Colorado. Παρακολούθησε πλήθος προγραμμάτων σπουδών για Στελέχη στο Harvard Business School, στο Stanford και στο London Business School. Εργάζεται στην Alpha Bank Romania από το 1994 και κατείχε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις έως το 2007, οπότε και τοποθετήθηκε Εκτελεστικός Πρόεδρος. Διετέλεσε Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου από το 2000 έως το 2006 και είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρουμανικής Ένωσης Τραπεζών. Την 11.2.2019 ανέλαβε και Γενικός Διευθυντής International Network της Τράπεζας.

Ιωάννης Μ. Εμίρης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος ΜΒΑ του Columbia Business School, καθώς και τίτλου CPA (Certified Public Accountant) από τις Η.Π.Α. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην PricewaterhouseCoopers στη Νέα Υόρκη ως ορκωτός λογιστής. Από το 1991 έως το 2012 εργάσθηκε στον Όμιλο Alpha Bank, αρχικά στην Alpha Finance, στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής, και από το 2004 στην Τράπεζα ως επικεφαλής της Διευθύνσεως Επενδυτικής Τραπεζικής και Χρηματοδοτήσεων Project Finance. Κατά το διάστημα 2012 έως 2014 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Στις 5.11.2014 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας και στις 19.11.2019, τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking.

Ισίδωρος Σ. Πάσσας

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Σπούδασε Μηχανολόγος (MSc) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο City University Business School  και Προηγμένη Διοίκηση (AMP) στο INSEAD.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Procter & Gamble και εργάσθηκε σε διευθυντικές θέσεις Marketing και Πωλήσεων σε πολυεθνικές εταιρίες καταναλωτικών αγαθών. Το 2000, ξεκίνησε την τραπεζική του σταδιοδρομία στην Eurobank. Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δικτύου Λιανικής Τραπεζικής. Το 2013, εργάσθηκε ως Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Λιανικής και Δικτύων Διανομής στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2014. Διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων και της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας. Είναι Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της AlphaLife A.E.E.Z. και έχει θέση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Finance. Στις 1.4.2016, ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας και στις19.11.2019, τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής  Retail Banking.

Νικόλαος Β. Σαλακάς

Γεννήθηκε το 1972. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων από το University College London. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στην Τράπεζα κατόπιν της συνεργασίας του με τη “Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη”, στην οποία από το 2010 ηγείτο του Τμήματος Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων. Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στους τομείς της Ελληνικής και Διεθνούς Τραπεζικής, των Χρηματοδοτήσεων, των Αναδιαρθρώσεων και των Συναλλαγών Χρεογράφων και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων δικηγόρων από το International Financial Law Review (IFLR), από τον οδηγό Legal 500 και από την εταιρία Chambers and Partners. Από το 1999 έχει υποστηρίξει την Alpha Bank σε εποπτικά θέματα, σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και χρηματοοικονομικές συναλλαγές στρατηγικού ενδιαφέροντος. Την 1.3.2019 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής - Chief Legal and Governance Officer της Τράπεζας.

Αναστασία Χ. Σακελλαρίου

Γεννήθηκε το 1973. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε International Banking από το Πανεπιστήμιο Reading και σε International Studies από το Πανεπιστήμιο Warwick. Διαθέτει 25 χρόνια τραπεζικής εμπειρίας. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε μία κρίσιμη περίοδο για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και εν συνεχεία επικεφαλής της Τράπεζας Praxiabank, του πρώτου πλήρως ψηφιακού τραπεζικού εγχειρήματος στην Ελλάδα. Πριν από τον επαναπατρισμό της το 2009 εργαζόταν στην Credit Suisse στο Λονδίνο όπου ήταν Managing Director στον τομέα investment banking. Την 1.4.2020 ανέλαβε Γενική Διευθύντρια – Chief Transformation Officer.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Φραγκίσκη Γ. Μελίσσα

Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Πανεπιστήμιο Columbia σε Industrial/Organizational Studies και από το New School for Social Research σε Social Studies. Διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και εντάσσεται στην Τράπεζα προερχόμενη από τη Vodafone, όπου τα τελευταία 8 χρόνια ήταν Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Επίσης, διετέλεσε Περιφερειακή Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην Colgate Palmolive, ενώ στην καριέρα της είχε θητεία σε θέσεις ευθύνης στη Makro Cash & Carry και στην KPMG.

Κωνσταντίνος Ρ. Δορκοφίκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καθώς και MSc στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση του City University of London. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 1999. Διετέλεσε Διευθυντής Corporate Banking από το 2007 έως και τον Ιούνιο 2013, οπότε ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας.

Θεόδωρος Ι. Αθανασόπουλος

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1978. Είναι κάτοχος πτυχίου και MSc στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Alpha Bank το 2000 και εργάσθηκε στις Διευθύνσεις Πίστεως, Corporate Banking και Καθυστερήσεων. Το 2011 ανέλαβε Διευθυντής Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων και την 5.11.2014 Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας. To 2020 ανέλαβε παράλληλα με την θέση του ως Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, και την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Cepal Hellas.

Γεώργιος Β. Μιχαλόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά του City University Business School. Προσλήφθηκε από την Alpha Bank το 1994 και εργάσθηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Αθήνα και Λονδίνο. Διετέλεσε Group Treasurer και Διευθυντής των Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Διαχειρίσεως και Financial Markets. Την 4.5.2016 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας.

Δαμιανός I. Χαραλαμπίδης 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) Ηλεκτρολόγου & Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο John Moores του Λίβερπουλ και μεταπτυχιακού (MSc) στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST). Εργάζεται στην Alpha Bank από τον Νοέμβριο του 2016 ως Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής.

Έχει 20ετή εμπειρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, κατέχοντας θέσεις Γενικού Διευθυντή και στις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μεταξύ 1998 – 2005 εργάσθηκε στην Cosmote ως υπεύθυνος Προϊόντων και Υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας αργότερα και τη Γενική Διεύθυνση του τομέα. Στο διάστημα 2005 – 2009 εργάσθηκε στη Wind Ελλάς ως Chief Commercial Officer και Chief Operating Officer αργότερα. Από το 2009 έως το 2012 ήταν ο Chief Operating Officer της Vodafone Ελλάδας. Το 2012 τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης (Chief Operating Officer) της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου καθώς και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει διατελέσει Μέλος Δ.Σ. σε αρκετές εταιρίες όπως: OTENET (ISP Provider), TELLAS S.A. (Fixed Line Operator), ZELITRON (IoT Internet of Things), Ethnodata (IT service provider), CosmoONE (B2B e-Auction service provider). Τέλος, είναι Μέλος του IET UK (Institute of Electrical and Technical Engineers) και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος, για πολλά συναπτά έτη.

Ευάγγελος Ι. Κάββαλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960.  Σπούδασε Οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (MBA) σε International Business and Corporate Finance and Investments του Πανεπιστημίου Adelphi της Ν. Υόρκης.

Έχει 35ετή εμπειρία στο χώρο του Retail και Small Business Banking. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην N.Y.M. Financial Corporation, New York, U.S.A και εργάσθηκε σε Διευθυντικές Θέσεις σε εταιρίες Στεγαστικών Δανείων στην Αμερική. Το 1991, ξεκίνησε την τραπεζική του σταδιοδρομία στην Ελλάδα στην Εθνική Στεγαστική Τράπεζα ως Director – Advisor to the Management και στην θυγατρική της Mortgage  SA. ως Chief Executive Officer, στην Interbank SA ως Deputy Head of Mortgage Lending Unit, στην Euromerchant Bank SA ως Head of Mortgage Lending Unit, στην EFG Eurobank Ergasias ως General Manager, Small Business Banking, Member of Group Executive Committee, στην Geniki Bank SA ως Chief Operating Officer, Member of the Executive Committee και στην Τράπεζα Πειραιώς ως General Manager, RBU Strategy & Retail/SBL Recovery. Υπήρξε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε Ασφαλιστικές και Χρηματοοικονομικές Εταιρίες στην Ελλάδα και σε Τράπεζες στο Εξωτερικό.

Προσλήφθηκε από την Alpha Bank τον Σεπτέμβριο του 2017 ως Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Καθυστερήσεων και εν συνεχεία τοποθετήθηκε Ανώτερος Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Καθυστερήσεων. Την 9.7.2018 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής.

Νικόλαος Ρ. Χρυσανθόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε Οικονομικά, Πολιτική και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το ίδιο τμήμα. Εργάζεται από το 2000 στον Όμιλο της Alpha Bank στους τομείς Επενδυτικής Τραπεζικής, Εταιρικής Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού, ενώ έχει διατελέσει και Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών επί θεμάτων του τραπεζικού κλάδου. Κατά το διάστημα 2016 έως 2019, διετέλεσε Ανώτερος Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, επικεφαλής των τομέων εξαγορών, εταιρικών μετασχηματισμών και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Ομίλου. Την 14.1.2019 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας.


Φώντας Δ. Αυλωνίτης

Γεννήθηκε το 1969. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το 2009 έως το 2019, εξαντλώντας το μέγιστο των δύο θητειών. Υπήρξε αναπληρωτής εκπρόσωπος της Επιτροπής στο Board of Supervisors της ESMA και Πρόεδρος σε σειρά νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Στην Επιτροπή εργαζόταν από το 1997 έχοντας διατελέσει Διευθυντής Εισηγμένων Εταιρειών την περίοδο 2003-2009. Τα πρώτα έξι χρόνια της καριέρας του εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Συμμετείχε στο Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων από τη σύστασή της και είναι μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης από το 2011. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα χρηματοοικονομικά από το Brunel University. Είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει γίνει δεκτός στο Yale World Fellows Program.

Μαρία Χ. Ροντογιάννη

Γεννήθηκε το 1973. Σπούδασε Δημόσια Λογιστική και Μάρκετινγκ στο Fordham University της Νέας Υόρκης. Διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στον ευρύτερο χώρο του εσωτερικού ελέγχου και εντάσσεται στην Τράπεζα προερχόμενη από την Deutsche Telekom, όπου διατελούσε Senior Vice President, Group Audit και Risk Management. Από το 2009 έως τη μετακίνησή της στη Βόννη ήταν Group Chief Internal Auditor στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Επίσης, διετέλεσε Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου στη Wind Telecommunications και στη Lamda Development, ενώ πιο πριν εργαζόταν επί σειρά ετών στην Arthur Andersen στην Αθήνα και στη JP Morgan και στο National Futures Association στη Νέα Υόρκη. Την 1.4.2020 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένης Γενικής Διευθύντριας της Τράπεζας.

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
Η ασφάλεια των συναλλαγών σας αποτελεί προτεραιότητά μας. Καλούμε τους Πελάτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που παρέχει η Alpha Bank, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι επιθέσεις με σκοπό την απάτη.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpha.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".