Σχετικά με την Τράπεζα
H Alpha Bank αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για περίπου 140 έτη.
Αποστολή και Αξίες
Η Alpha Bank ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Πελατών της και εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας σταθερές τις αρχές και τις αξίες της.
Ιστορική Διαδρομή
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη μακρόχρονη πορεία της Alpha Bank, από την ίδρυσή της έως σήμερα.
Διακρίσεις
H Alpha Bank διακρίνεται σταθερά για τις υψηλές επιδόσεις της στον χρηματοοικονομικό τομέα και για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Τα σημαντικότερα γεγονότα στην πορεία της Alpha Bank από το 2012 έως και το 2017.
"Μαζί": Ο Κόσμος της Alpha Bank
Ενημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση "Μαζί".
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το Κατάστημα Alpha Bank που σας ενδιαφέρει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εταιρίες Ομίλου
Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Αλβανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρεταννία και τη Ρουμανία.
Πληροφορίες για την μετοχή
Πίνακες και αναλυτικά γραφήματα με όλα τα βασικά στοιχεία για τις μετοχές της Alpha Bank.
Πιστωτικοί τίτλοι
Με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού σχήματος, η Αlpha Bank διαθέτει Προγράμματα αντλήσεως κεφαλαίων από τις αγορές χρεογράφων.
Οικονομικά στοιχεία
Παρουσιάσεις οικονομικών στοιχείων και ετήσιων καταστάσεων του Ομίλου και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Alpha Bank. Γνωρίστε αναλυτικά την οικονομική πραγματικότητα του Ομίλου.
Παρουσιάσεις
Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα, τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν ανά έτος και το εταιρικό ημερολόγιο του Ομίλου.
Γενικές Συνελεύσεις
Ενημερωθείτε για τις συγκλήσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της Alpha Bank. Μάθετε όλες τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν σε κάθε γενική συνέλευση.
Ανακοινώσεις
Αποκτήστε πρόσβαση στο εταιρικό αρχείο της Τραπέζης και ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτό που αναζητάτε.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Κοινωνική προσφορά
Σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας, συνδέοντας εμπράκτως την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική ευθύνη.
Περιβάλλον
Εφαρμόζουμε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας ενέργειες περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Πολιτισμός
Συμβάλλουμε ενεργά στο σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας.
Αθλητισμός
Ενδιαφερόμαστε εμπράκτως για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους Εργαζομένους μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Στοχεύουμε πάντα στη βέλτιστη, άρτια, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για τους Πελάτες μας.
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των υπεύθυνων επιχειρηματικών μας πρακτικών και προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Η ένταξή μας σε Διεθνείς Φορείς Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει αλλά και αναδεικνύει την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητά μας.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha Web

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Π. Μαντζούνης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1973 και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1995. Το 2002 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής και από το 2005 είναι Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σπύρος Ν. Φιλάρετος - COO

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Manchester και του Sussex. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1985. Το 1997 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Οκτώβριο του 2009 ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating Officer (COO) και τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Chief Operating Officer. Από το 2005 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε Οικονομικά και είναι κάτοχος ΜΒΑ του University of Chicago. Το 2002 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων. Από το 2005 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Γεώργιος Κ. Αρώνης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε Οικονομικά και είναι κάτοχος MBA, major in Finance, του ALBA. Εργάσθηκε για 15 έτη σε πολυεθνικές τράπεζες, το μεγαλύτερο διάστημα στην ΑΒΝ ΑΜRO στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2004 ως επικεφαλής της Λιανικής Τραπεζικής. Το 2006 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2008 Γενικός Διευθυντής. Τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Retail, Wholesale Banking and International Network. Από το 2011 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε Οικονομικά και Στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος ΜΒΑ, στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική, του University of Minnesota (ΗΠΑ). Εργάσθηκε από το 1985 στον τομέα Corporate Banking πολυεθνικών και ελληνικών τραπεζών. Στην Alpha Bank εργάζεται από το 1998. Διετέλεσε Διευθυντής Corporate Banking από το 2004 έως το 2007. To 2007 ανέλαβε Chief Credit Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής και Chief Risk Officer.

Βασίλειος Ε. Ψάλτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Διδακτορικού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του University of St. Gallen στην Ελβετία, με ειδίκευση στην Τραπεζική και στα Οικονομικά. Εργάσθηκε ως Αναπληρωτής Chief Financial Officer στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2007, το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής. 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

Ευστάθιος Α. Κακογιάννης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1977. Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα Chief Information Officer (CIO). Από το 2003 έως το 2005 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην "Delta Singular A.E." και από το 2005 έως το 2007 Διευθύνων Σύμβουλος στην "Alpha Ασφαλιστική Α.Ε.". Από το 2009 ανέλαβε καθήκοντα Chief Information Officer(CIO) του Ομίλου Alpha Bank. Την 1.7.2013 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης. Επίσης, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην "ΑΣΤΑΚΟΣ ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ." και Πρόεδρος στην "Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε.".

Πηνελόπη Ε. Κονιδάρη

Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1958. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1978 στον τομέα του Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το 2005 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύντριας Ανθρωπίνου Δυναμικού και το 2010 Διευθύντριας Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου. Την 1.7.2013 ανέλαβε Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαιδεύσεως και Οργανώσεως της Τραπέζης.

Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος Μ.Β.Α. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του University of Wales, Cardiff Business School. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε πολυεθνικές τράπεζες (Citibank και ABN AMRO) και από το 1998 εργάζεται στην Alpha Bank, έχοντας διατελέσει Διευθυντής των Διευθύνσεων Εταιρικής Αναπτύξεως, Διεθνούς Δικτύου και Στρατηγικού Σχεδιασμού. Την 1.7.2013 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης.

Κωνσταντίνος Ρ. Δορκοφίκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καθώς και MSc στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση του City University of London. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 1999. Διετέλεσε Διευθυντής Corporate Banking από το 2007 έως και τον Ιούνιο 2013, οπότε ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντού της Τραπέζης.

Ιωάννης Μ. Εμίρης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος ΜΒΑ του Columbia Business School, καθώς και τίτλου CPA (Certified Public Accountant) από τις Η.Π.Α. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην PricewaterhouseCoopers στη Νέα Υόρκη ως ορκωτός λογιστής. Από το 1991 έως το 2012 εργάσθηκε στον Όμιλο Alpha Bank, αρχικά στην Alpha Finance, στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής, και από το 2004 στην Τράπεζα ως επικεφαλής της Διευθύνσεως Επενδυτικής Τραπεζικής και Χρηματοδοτήσεων Project Finance. Κατά το διάστημα 2012 έως 2014 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Την 5.11.2014 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντού της Τραπέζης.

Θεόδωρος Ι. Αθανασόπουλος

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1978. Είναι κάτοχος πτυχίου και MSc στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Alpha Bank το 2000 και εργάσθηκε στις Διευθύνσεις Πίστεως, Corporate Banking και Καθυστερήσεων. Το 2011 ανέλαβε Διευθυντής Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων και την 5.11.2014 Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης. 

Αθανάσιος Ι. Αθανασόπουλος

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1973.  Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών στα Οικονομικά και στην Τραπεζική από το Πανεπιστήμιο του Reading και το London School of Economics. Είναι Fellow (FCA) του Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW).  Εργάσθηκε στο γραφείο Λονδίνου της KPMG και στον Εσωτερικό Έλεγχο της Mellon Financial Corporation (σήμερα BoNY Mellon).  Από το 2006 εργάζεται στην Alpha Bank, στις Διευθύνσεις Οργανώσεως, Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων και Εσωτερικού Ελέγχου. Την 1.10.2014, ανέλαβε Διευθυντής της Διευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου και την 1.4.2016 Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης.

Ισίδωρος Σ. Πάσσας

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Σπούδασε Μηχανολόγος (MSc) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο City University Business School  και Προηγμένη Διοίκηση (AMP) στο INSEAD. 

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Procter & Gamble και εργάσθηκε σε διευθυντικές θέσεις Marketing και Πωλήσεων σε πολυεθνικές εταιρίες καταναλωτικών αγαθών. Το 2000, ξεκίνησε την τραπεζική του σταδιοδρομία στην Eurobank. Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δικτύου Λιανικής Τραπεζικής. Το 2013, εργάσθηκε ως Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Λιανικής και Δικτύων Διανομής στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2014. Διετέλεσε Διευθυντής της Διευθύνσεως Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων και της Διευθύνσεως  Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδος. Είναι Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της AlphaLife A.E.E.Z.  και έχει θέση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Finance.  Την 1.4.2016, ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντού της Τραπέζης.

Γεώργιος Β. Μιχαλόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά του City University Business School. Προσλήφθηκε από την Alpha Bank το 1994 και εργάσθηκε στη Διεύθυνση Διαχειρίσεως Διαθεσίμων σε Αθήνα και Λονδίνο. Διετέλεσε Group Treasurer και Διευθυντής των Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Διαχειρίσεως και Financial Markets. Την 4.5.2016 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντού της Τραπέζης.

Δαμιανός I. Χαραλαμπίδης 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) Ηλεκτρολόγου & Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο John Moores του Λίβερπουλ και μεταπτυχιακού (MSc) στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST). Εργάζεται στην Alpha Bank από τον Νοέμβριο του 2016 ως Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής.

Έχει 20ετή εμπειρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, κατέχοντας θέσεις Γενικού Διευθυντού και στις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μεταξύ 1998 – 2005 εργάσθηκε στην Cosmote ως υπεύθυνος Προϊόντων και Υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας αργότερα και τη Γενική Διεύθυνση του τομέα. Στο διάστημα 2005 – 2009 εργάσθηκε στη Wind Ελλάς ως Chief Commercial Officer και Chief Operating Officer αργότερα. Από το 2009 έως το 2012 ήταν ο Chief Operating Officer της Vodafone Ελλάδος. Το 2012 τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης (Chief Operating Officer) της Εθνικής Τραπέζης και του Ομίλου καθώς και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει διατελέσει Μέλος Δ.Σ. σε αρκετές εταιρίες όπως: OTENET (ISP Provider), TELLAS S.A. (Fixed Line Operator), ZELITRON (IoT Internet of Things), Ethnodata (IT service provider), CosmoONE (B2B e-Auction service provider). Τέλος, είναι Μέλος του IET UK (Institute of Electrical and Technical Engineers) και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος, για πολλά συναπτά έτη.

Ευάγγελος Ι. Κάββαλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960.  Σπούδασε Οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (MBA) σε International Business and Corporate Finance and Investments του Πανεπιστημίου Adelphi της Ν. Υόρκης.

Έχει 35ετή εμπειρία στο χώρο του Retail και Small Business Banking. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην N.Y.M. Financial Corporation, New York, U.S.A και εργάσθηκε σε Διευθυντικές Θέσεις σε εταιρίες Στεγαστικών Δανείων στην Αμερική. Το 1991, ξεκίνησε την τραπεζική του σταδιοδρομία στην Ελλάδα στην Εθνική Στεγαστική Τράπεζα ως Director – Advisor to the Management και στην θυγατρική της Mortgage  SA. ως Chief Executive Officer, στην Interbank SA ως Deputy Head of Mortgage Lending Unit, στην Euromerchant Bank SA ως Head of Mortgage Lending Unit, στην EFG Eurobank Ergasias ως General Manager, Small Business Banking, Member of Group Executive Committee, στην Geniki Bank SA ως Chief Operating Officer, Member of the Executive Committee και στην Τράπεζα Πειραιώς ως General Manager, RBU Strategy & Retail/SBL Recovery. Υπήρξε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε Ασφαλιστικές και Χρηματοοικονομικές Εταιρίες στην Ελλάδα και σε Τράπεζες στο Εξωτερικό.

Προσλήφθηκε από την Alpha Bank τον Σεπτέμβριο του 2017 ως Σύμβουλος Διοικήσεως σε θέματα Καθυστερήσεων και εν συνεχεία τοποθετήθηκε Ανώτερος Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Καθυστερήσεων. Την 9.7.2018 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντού Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Το alpha.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ