Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Αρχές εκπαιδευτικής πολιτικής

Στην Alpha Bank αποτελεί πεποίθηση “ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι η υψηλή ποιότητα του ανθρωπίνου δυναμικού της”. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα επενδύει στη δια βίου ανάπτυξη του Προσωπικού της, μεριμνώντας για τη διαρκή επαγγελματική τους εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενημέρωση.

Σε αυτό το πλαίσιο αρχών, λειτούργησε η Εκπαίδευση στην Τράπεζα από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της, στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Τον Μάιο του 1985, η έκδοση εσωτερικής επικοινωνίας της Alpha Bank  “Μαζί”, ενημέρωνε το Προσωπικό για τις αρχές της Νέας Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία η επαγγελματική εκπαίδευση έπρεπε να είναι:

 • Διαρκής – Συνεχής με μακροχρόνιο ορίζοντα και χαρακτήρα που να συνδέεται με τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας.
 • Καθολική για όλο το Προσωπικό, αποτρέποντας κάθε διάκριση στην παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Τραπεζική εστιάζοντας στη γνώση των εργασιών της Τραπέζης, στους Κανονισμούς και τις Εγκυκλίους .

Με κεντρικό άξονα την επαγγελματική κατάρτιση, η Εκπαίδευση που αναπτύχθηκε στην Τράπεζα, σε βάθος πλέον 30 ετών, εστιάζει:

 • στην άρτια και επιτυχή εκτέλεση των εργασιών 
 • στη συνεχή βελτίωση και εμπλουτισμό των επαγγελματικών δεξιοτήτων 
 • στη βαθιά γνώση των διαδικασιών

Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζεται η εξέλιξη της συμμετοχής των Υπαλλήλων της Τραπέζης σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργάνωσε. Η επιχειρησιακή ζωή της Alpha Bank αποτυπώνεται ευδιάκριτα για ένα διάστημα άνω των 30 ετών.

ekpaideytika programmata

Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικά προγράμματα

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κυκλοφορεί ετησίως και όλο το Προσωπικό έχει πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση.

Η Alpha Bank προσφέρει στους Εργαζομένους της μία ολοκληρωμένη σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία:

 • καλύπτουν όλες τις θέσεις εργασίας, τόσο σε τραπεζική τεχνική όσο και σε εκπαιδευτικά θέματα business management και πωλήσεων (soft skills)
 • υποστηρίζουν εκπαιδευτικά τη μετακίνηση ενός Εργαζομένου σε άλλες θέσεις εργασίας (rotation)
 • είναι ιεραρχημένα με βάση το γνωστικό επίπεδο του περιεχομένου τους
 • υποστηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη των Υπαλλήλων (career path).

Για κάθε περιοχή εργασιών, προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα εισαγωγικού χαρακτήρα (induction courses) αλλά και προγράμματα που απευθύνονται σε έμπειρους Υπαλλήλους, για επικαιροποίηση γνώσεων.

Σημαντικά είναι και τα μαθήματα e-learning, τα οποία λειτουργούν ως προαπαιτούμενα, προετοιμάζοντας τον Υπάλληλο για την παρακολούθηση της σχετικής εκπαίδευσης, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της παρουσίας στο Εκπαιδευτικό Κέντρο.

Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Alpha Bank προετοιμάζουν το προσωπικό για τις εξετάσεις:

 • των εσωτερικών πιστοποιήσεων, ένα θεσμό που ξεκίνησε το 2012 για τις εργασίες των Καταστημάτων. Η πρωτοβουλία εισαγωγής των εσωτερικών πιστοποιήσεων από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Alpha Bank βραβεύθηκε το 2013 από την KPMG στο ετήσιο συνέδριό της ως άριστη πρακτική στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.
  Best People Management Initiative Awards
 • των εξωτερικών πιστοποιήσεων που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση επενδυτικών και τραπεζοασφαλιστικών εργασιών, όπου η Alpha Bank διακρίνεται τόσο για τον σημαντικό αριθμό Στελεχών και Υπαλλήλων της που προετοιμάζει για τις ιδιαίτερα απαιτητικές εξετάσεις όσο και για τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας της.

Για την άριστη προετοιμασία των Εργαζομένων και για την άρτια κάλυψη των εξειδικευμένων αντικειμένων διδασκαλίας, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εκτός από τους εκπαιδευτές και τα Στελέχη της, αξιοποιεί εκπαιδευτικές υπηρεσίες εξειδικευμένων φορέων και συνεργάζεται κυρίως με καθηγητές ελληνικών Πανεπιστήμιων:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς.