Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της επιχειρήσεώς σας

Ο Όμιλος Alpha Bank, μέσω της εταιρίας ABC Factors, δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες factoring και forfaiting, παρέχοντας στις επιχειρήσεις ρευστότητα με άμεση προκαταβολή, γρήγορη και αποτελεσματική είσπραξη καθώς και κάλυψη πιστωτικού κινδύνου των επί πιστώσει πωλήσεών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ΑΒC Factors, 100% θυγατρική Εταιρία του Ομίλου, ιδρύθηκε το 1995 και έκτοτε διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά factoring με δυναμική ανάπτυξη. Προσφέρει όλο το φάσμα υπηρεσιών εγχωρίου και διεθνούς factoring καθώς και υπηρεσίες forfaiting τόσο σε πρωτογενή βάση, όσο και στη δευτερογενή αγορά. Επίσης, παρέχει τις υπηρεσίες της στις αγορές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.abcfactors.gr.

Πρόεδρος Ιωάννης Μ. Εμίρης
Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος
Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Μαρία Μ. Ράικου