Πελάτες

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών αποτελεί τον κύριο πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής για τις εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Εταιρίες Ομίλου Alpha Bank στην Ελλάδα

 • ALPHA BANK A.E.
 • ABC FACTORS A.E.
 • ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 • ALPHA FINANCE A.Ε.Π.Ε.Υ
 • ALPHA LEASING Α.Ε.
 • ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
 • ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
 • ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Α.Ε.
 • ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
 • ALPHA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΚΑΦΕ ALPHA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εταιρίες Ομίλου Alpha Bank στο εξωτερικό

 • ALPHA BANK CYPRUS LTD
 • ALPHA BANK ROMANIA SA
 • ALPHA BANK LONDON LTD
 • ALPHA REAL ESTATE SERVICES SRL