Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Μέσα από το δελτίο λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση για βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία
Διαβάστε τις εκθέσεις για την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας
Greece Economic and Financial Outlook
Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και αναλύει τις προοπτικές τους.
Insights
Ανάλυση για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.
Sectors in Focus
Μελέτες για επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος, με καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
Southeastern Europe Economic and Financial Outlook
Ενημερωθείτε για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεθνείς Αγορές
Οι εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος (Δολλάριο Η.Π.Α., Ευρώ, Στερλίνα, Γιεν, Ελβετικό Φράγκο). Αγορές ομολόγων, αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας.
Κοινωνία
Στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, με προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.
Περιβάλλον
Με υπεύθυνες περιβαλλοντικές πολιτικές και συστήματα, προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Όλες οι ESG δράσεις μας
Με συντονισμένες δράσεις και προγράμματα, προσφέρουμε διαχρονικά στην κοινωνία και φροντίζουμε για το περιβάλλον.
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Υιοθετούμε τις βέλτιστες τραπεζικές και επιχειρησιακές πρακτικές, σε ευθυγράμμιση πάντα με την κοινωνική συνεισφορά.
Αξιολογήσεις και επιδόσεις
Σε ετήσια βάση παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας σε θέματα και αξιολογούμαστε από εξωτερικούς φορείς.
Συνεργασίες με φορείς και πρωτοβουλίες
Μέσα από συνεργασίες και πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε απολογισμούς για τη δράση μας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες ESG, δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την πράσινη ανάπτυξη.
Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας

Στην Alpha Bank επενδύουμε με συνέπεια στην αναβάθμιση του επαγγελματικού επιπέδου των ανθρώπων μας, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους. Φροντίζουμε για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας και την ανάδειξη νέων, καταρτισμένων Στελεχών, αξιοποιώντας:

  • σύγχρονα και εξειδικευμένα εργαλεία εκπαίδευσης
  • προγράμματα εναλλαγής θέσεων εργασίας (job rotation) 
  • προγράμματα εκπαίδευσης σε διαφορετικούς ρόλους και αντικείμενα (cross-training)
  • σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της απόδοσης, προγράμματα διαχείρισης ταλέντων.

Παράλληλα, μέσω αξιοκρατικών κριτηρίων και αντικειμενικών διαδικασιών επιλογής δίνουμε την ευκαιρία στα νέα Στελέχη μας να εξελιχθούν ιεραρχικά, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στον Όμιλό μας.

Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανθρώπων μας και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους, σχεδιάζουμε εξατομικευμένα μονοπάτια σταδιοδρομίας, αναπτύσσοντας Στελέχη ικανά να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου και τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες της Τράπεζας.