Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα

Η αξιοπιστία της Alpha Bank και στις τραπεζικές σας συναλλαγές στο εξωτερικό

Για εσάς που επιθυμείτε να διατηρείτε επενδύσεις στο εξωτερικό, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και σύγχρονων προϊόντων και προτείνουμε λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για να ικανοποιήσουν τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες, μέσω του γραφείου της Alpha Bank που λειτουργεί στο Λονδίνο.

Eπιλέξτε από μία πλήρη σειρά επενδυτικών προϊόντων, αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο επενδυτικό σας προφίλ:

Επενδυτικά Προϊόντα

Παρέχουμε τα ακόλουθα επενδυτικά προϊόντα (Εκτέλεση Εντολών)

 • Ρευστότητα: προθεσμιακές καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίσεως διαθεσίμων
 • Ομόλογα: κυβερνητικά ομόλογα ξένων εκδοτών, εταιρικά ομόλογα, ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια
 • Μετοχές: ξένες και ελληνικές μετοχές, μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια
 • Εναλλακτικές επενδύσεις: άλλες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων (π.χ Commodity)

Επενδυτικές Υπηρεσίες 

 • Συναλλαγές επί Μετοχών και Ομολόγωv: υπηρεσία εκτελέσεως εντολών για την αγοραπωλησία μετοχών και ομολόγων στις μεγαλύτερες αγορές
 • Συναλλαγές σε Συνάλλαγμα:
  • ορισμένες Spot ή Forward συναλλαγές συναλλάγματος έως περιόδου 6 μηνών
  • σε όλα τα κύρια νομίσματα
  • ελάχιστη δυνατότητα GBP500,000 ή ισόποσο σε άλλο νόμισμα
  • υπηρεσία εκτελέσεως εντολών μόνο
  • όλες οι συναλλαγές αποτελούν μέρος των αξιογράφων της τράπεζας, μαζί με την εγγυητική κατάθεση που καλύπτει το 10% της επενδύσεως
  • υποστήριξη από την κατάλληλη δυνατότητα για υπερανάληψη
 • Nominee Services
 • Ενεχυρίαση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου: παρέχουμε δάνεια έναντι κυβερνητικών ή εταιρικών ομολόγων, μετοχών ή αμοιβαίων κεφαλαίων, τηρούμενα ως ενέχυρα εντός του Ομίλου Alpha Bank.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ανωτέρω σελίδα δεν είναι κατάλληλα για όλους.Η αγορά και πώληση αυτών των προϊόντων προϋποθέτει την ανάλυση και κατανόηση των όρων (terms and conditions) από τους οποίους διέπονται. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την καταλληλότητα των προαναφερθέντων προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με κάποιον από τους Private Bankers μας, προκειμένου να σας δοθούν διευκρινήσεις. Αν δεν προβείτε σε επικοινωνία μαζί μας, αυτό συνεπάγεται ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τα προϊόντα και τους όρους τους.

Χρηματοδότηση Ακινήτων

Για εσάς που θέλετε να επενδύσετε στην αγορά ακινήτων της Μεγάλης Βρετανίας, είτε είστε ιδιώτης επενδυτής είτε έχετε συστήσει δική σας επιχείρηση, διαθέτουμε ένα ευέλικτο και εξατομικευμένο πλαίσιο χρηματοδοτήσεως για την απόκτηση ή αναχρηματοδότηση εμπορικών και στεγαστικών επενδυτικών, αναπτυξιακών και κατασκευαστικών έργων.

Αξιοποιήστε τη γνώση, την εμπειρία  και τη διορατικότητα της εξειδικευμένης ομάδας μας στην αγορά ακινήτων της Μεγάλης Βρετανίας, ώστε να επιλέξετε την πρόταση που ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις.

Σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο ερευνητών, νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβούλων, θα σας καθοδηγήσουμε συστηματικά και αποτελεσματικά μέσα από όλα τα στάδια μίας συμφωνίας, από τις αρχικές διαπραγματεύσεως μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επιλογές

 • Κύριος δανεισμός (Senior Debt) και Bridging Facilities
 • Ευέλικτα προγράμματα αποπληρωμής
 • Επιτοκιακές διευκολύνσεις (interest only facilities)
 • Δυνατότητα πολλών νομισμάτων (multi-currency facilities)
 • Επιλογή ανταγωνιστικών τιμολογίων και προμηθειών ανά κατηγορία ρίσκου.

Μερικά δάνεια πιθανόν να είναι περιορισμένα για επιχειρήσεις