Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα

Ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση

Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου GEM δημιουργήθηκαν για εσάς που αναζητάτε ενεργή, αποτελεσματική και επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων σας ενώ παράλληλα επιθυμείτε την αποδέσμευσή σας από την πίεση λήψης τακτικών επενδυτικών αποφάσεων και την καθημερινή ενασχόλησή σας με το χαρτοφυλάκιό σας. 

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ που από κοινού έχουμε προσδιορίσει, στοχεύοντας  στην επίτευξη των βέλτιστων αποδόσεων που ανταποκρίνονται στους στόχους σας.

GEM: Generate Enhance Maintain

Οι Υπηρεσίες ενεργούν με βάση τρεις τύπους πρότυπων χαρτοφυλακίων, που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας και επιδιώκουν να αναπτύξουν, ενισχύσουν και διασφαλίσουν τις επενδύσεις σας ανάλογα με τους στόχους σας.

 

 

 

Σύνθετοι Δείκτες Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Διαχείρισης GEM