Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα

Πρωτοπόροι στις υπηρεσίες Private Banking από το 1993

Η Alpha Bank ήταν η πρώτη που δημιούργησε, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, υπηρεσίες Private Banking, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη εμπλουτισμού των επενδυτικών επιλογών, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύνθετες χρηματοοικονομικές επιδιώξεις των Πελατών της. 

Έχοντας ως στόχο να παράσχουμε άρτιες, υψηλού επιπέδου επενδυτικές υπηρεσίες, σε έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό Πελατών, δημιουργήσαμε το 2001 ένα ευέλικτο και δυναμικό σχήμα, υπό το όνομα Alpha Private Bank.

Με υπόβαθρο την υψηλή τεχνογνωσία, η Τράπεζα παρέχει σήμερα, μέσω των εξειδικευμένων και έμπειρων Στελεχών της, επενδυτικές προτάσεις και ολοκληρωμένες λύσεις στους Πελάτες με υψηλή οικονομική επιφάνεια, σε ένα περιβάλλον απόλυτης εχεμύθειας και διακριτικότητας.

Alpha Private Bank. Υπηρεσίες Private Banking από την Alpha Bank.