Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
 • Banking Convenience
 • Αναβαθμισμένη Απεικόνιση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

Αναβαθμισμένη Απεικόνιση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου στο eBanking

Η απεικόνιση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου αποκτά δυναμική διάσταση και εμπλουτίζεται με νέες πληροφορίες και στοιχεία.

 • Συγκεντρωτική επισκόπηση της αποτίμησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων σας στην Τράπεζα 
 • Δυναμική απεικόνιση της καθημερινής αποτίμησης του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει
 1. Ανάλυση της κατανομής του
 2. Απεικόνιση του ποσοστού συμμετοχής ανά επενδυτική κατηγορία στο συνολικό χαρτοφυλάκιό σας
 3. Αποτύπωση κέρδους/ζημίας αναλυτικά ανά επενδυτική κατηγορία και ανά προϊόν
 • Πρόσβαση στις αναλύσεις των τελευταίων 12 μηνών του χαρτοφυλακίου σας
 • Πρόσβαση στις ημερήσιες επιβεβαιώσεις των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου σας μέσα από το νέο πεδίο «Ιστορικό» με δυνατότητα αποθήκευσης ή και εκτύπωσης των εγγράφων σας.
 • Ενημέρωση σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις, μέσα από το νέο πεδίο «Newsroom» που περιλαμβάνει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό από την ομάδα Αναλυτών της Alpha Bank.

Alpha Private Bank. Υπηρεσίες Private Banking από την Alpha Bank.

Πρακτικές Συμβουλές Ασφαλείας

 • Η Alpha Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail ή/και sms). Είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν.
 • Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.
 • Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους.
 • Χρησιμοποιείτε το Alpha Web Banking μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank (www.alpha.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζητήσεως ή e-mail.
 • Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα της σελίδας του Alpha Web Banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το λουκετάκι στην address bar του προγράμματος πλοηγήσεως.
 • Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox).
 • Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις / ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware).
 • Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως «ύποπτα» e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία.
 • Δείτε εδώ περισσότερες πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την ασφάλεια των συναλλαγών σας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ