Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα

Για την εναρμόνιση της Τράπεζας με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των Πελατών μας, σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία προς επικαιροποίηση είναι η διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, το επάγγελμα, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τα οικονομικά σας στοιχεία.

Για την πιστοποίηση των στοιχείων αυτών, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε τα απαιτούμενα έγγραφα. Ενδεικτικά:

  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας οικονομικού έτους 2018
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ τελευταίου εξαμήνου
  • Λογαριασμός Σταθερής/Κινητής Τηλεφωνίας τελευταίου εξαμήνου
  • Βεβαίωση Εργοδότη
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (μόνον σε περίπτωση που έχει αλλαχθεί)

Σημειώνεται ότι, εάν παράσχετε ένα έγγραφο που πιστοποιεί περισσότερα προσωπικά στοιχεία (π.χ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας), τότε η υποβολή αυτού αρκεί για την επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό (π.χ. Α.Φ.Μ., εισόδημα και διεύθυνση κατοικίας).

Προς διευκόλυνσή σας, τα απαιτούμενα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν στην Τράπεζα με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ανάρτηση των εγγράφων στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Online ενημέρωση εγγράφων».
    Η είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας, με τη χρήση των κωδικών σας myAlpha Web ή με τη χρήση των στοιχείων οποιασδήποτε κάρτας σας Alpha Bank. Εναλλακτικά, η είσοδος στην «Online ενημέρωση εγγράφων» γίνεται και μέσω της εφαρμογής myAlpha Mobile.
  • Προσκόμιση των εγγράφων στο Κέντρο Alpha Private Bank με το οποίο συνεργάζεσθε.
  • Προσκόμιση των εγγράφων σε οποιοδήποτε Κατάστημα Alpha Bank σας εξυπηρετεί.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να καλείτε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Alpha Private Bank, στο τηλ. 210 326 7000.
Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 - 21.00 και Σάββατο 9.00 - 16.00, εκτός αργιών.