Προνομιακή χρηματοδότηση για τα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησής σας

Αποκτήστε πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια για να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σχέδιά σας που έχουν εγκριθεί και υπάγονται σε 1 από τα 13 καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Το Ταμείο  Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF) παρέχει νέα βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα δάνεια, εγγυημένα σε ποσοστό 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).

 

Delfi