Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
  • Επενδύσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα

Ενημερωθείτε για τις βιώσιμες επενδύσεις και τις προτιμήσεις βιωσιμότητας

Διαβάστε τον Οδηγό επενδυτών για τις προτιμήσεις βιωσιμότητας, για να μάθετε:

  • Γιατί έχει σημασία η βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Πώς ενσωματώνουμε τις προτιμήσεις βιωσιμότητας στις επενδύσεις σας.
  • Πληροφορίες για χρηματοπιστωτικά μέσα που ενσωματώνουν παράγοντες βιωσιμότητας.

Στο Γλωσσάρι υπάρχουν επεξηγήσεις για όλους τους όρους βιωσιμότητας.

Αν έχετε απορίες ή χρειάζεστε διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τον Private Banker σας.