Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα

Εμείς σας συμβουλεύουμε, εσείς αποφασίζετε

Για εσάς που επιθυμείτε να έχετε ενεργό ρόλο, τόσο στη χάραξη της επενδυτικής σας στρατηγικής όσο και στην επιλογή των πλέον κατάλληλων για εσάς επενδυτικών προϊόντων, προσφέρουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Advisory Services) επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου ή επί συγκεκριμένης συναλλαγής, ώστε να αξιοποιείτε την εμπειρία και τη γνώση των εξειδικευμένων και έμπειρων Στελεχών μας. 

Ο Private Banker παρακολουθεί συστηματικά το χαρτοφυλάκιό σας και σας προτείνει τα κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (μετοχές, ομόλογα, συνάλλαγμα, παράγωγα), με βάση το επενδυτικό σας προφίλ και εσείς λαμβάνετε την κατάλληλη απόφαση σύμφωνα με τους επενδυτικούς σας στόχους. 

Alpha Private Bank. Υπηρεσίες Private Banking από την Alpha Bank.