Δίκτυο Καταστημάτων
Αναζητήστε το κοντινότερο
σε εσάς κατάστημα
myAlpha

Πώς σας βοηθάμε

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, σας στηρίζουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας με ενημέρωση, συμβουλευτική, τεχνική υποστήριξη, και τα κατάλληλα τραπεζικά και μη τραπεζικά προϊόντα.

Εξειδικευμένη ομάδα ΤΑΑ

Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών που έχουν εκπαιδευτεί στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σας εξυπηρετούν μέσα από το Δίκτυο Καταστημάτων μας ή τις Κεντρικές Μονάδες μας.

Η ομάδα ΤΑΑ:

 • Ενημερώνει τις δυνητικά επιλέξιμες επιχειρήσεις για τις δράσεις του ΤΑΑ.
 • Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προδιαγραφές της κάθε δράσης του ΤΑΑ και σας ενημερώνει έγκαιρα για οποιαδήποτε τροποποίηση.
 • Προτείνει το πλέον κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το επιχειρηματικό σχέδιο σας.
 • Παρέχει συμβουλευτική τραπεζική και τεχνική υποστήριξη, μαζί με τους στρατηγικούς συνεργάτες της, από την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου σας μέχρι τη χρηματοδότηση και υλοποίησή του. 
 • Αξιολογεί ταχύτατα τα αιτήματα χρηματοδότησης και υποστηρίζει τις διαδικασίες έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου σας από το ΤΑΑ.

Συγχρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων πρέπει να αποτελείται από:

 • 50% μέγιστη χρηματοδότηση με δάνειο ΤΑΑ
 • 30% ελάχιστη χρηματοδότηση με δάνειο συγχρηματοδότησης
 • 20% ελάχιστη ιδιωτική συμμετοχή από τον φορέα της επένδυσης

Προσφέρουμε ευέλικτες και ελκυστικές χρηματοδοτικές λύσεις συγχρηματοδότησης για να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σχέδιά σας το συντομότερο δυνατόν:

 • Ανταγωνιστικό συνολικό επιτόκιο μέσα από τον συνδυασμό δανείου ΤΑΑ (με ελάχιστο επιτόκιο 0,35%) και τραπεζικού δανείου συγχρηματοδότησης.
 • Περίοδο χάριτος για όσον καιρό υλοποιείτε την επένδυσή σας.
 • Έως 15 έτη διάρκεια χρηματοδότησης.
 • Ανταγωνιστική τιμολόγηση για τα έξοδα του δανείου.

Πρόσθετες χρηματοδοτικές λύσεις και καλύψεις

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, σας παρέχουμε επιπλέον καλύψεις και χρηματοδοτικές λύσεις για να διευκολύνουμε την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων σας:

 • Bridge financing (ενδιάμεση συμπληρωματική χρηματοδότηση) για να καλύψετε τις επιλέξιμες δαπάνες σας μέχρι την εκταμίευση του δανείου ΤΑΑ ή της επιχορήγησης.
 • Έκδοση εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων με ειδικούς όρους για να αγοράστε τον εξοπλισμό της επένδυσης.
 • Πληρωμές προμηθευτών (εσωτερικού ή εξωτερικού).

Οικοσύστημα συνεργατών

Συνεργαζόμαστε με πιστοποιημένες εταιρείες συμβούλων και άλλους επαγγελματίες, ώστε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες σας, όπως:

 • Κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου
 • Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης
 • Πιστοποιήσεις έργων, συστημάτων, επιχειρησιακής λειτουργίας
 • Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Ασφάλιση της επένδυσης με ανταγωνιστική τιμολόγηση