Οικονομικές καταστάσεις

Θέμα Ημερομηνία
Αέπ Αττικής - Οικονομικές Καταστάσεις 2022 17.10.2023 
Αέπ Αττικής - Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2022 17.10.2023
Αέπ Αττικής - Οικονομικές Καταστάσεις 14.09.2022
Αέπ Αττικής - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2021 14.09.2022
Αέπ Αττικής - Οικονομικές Καταστάσεις 13.10.2021 
Αέπ Αττικής - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2020 13.10.2021 
Αέπ Αττικής - Οικονομικές Καταστάσεις 04.09.2020
Αέπ Αττικής - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2019 04.09.2020
Αέπ Αττικής - Οικονομικές Καταστάσεις 30.08.2019
Αέπ Αττικής - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2018 30.08.2019
Αέπ Αττικής - Οικονομικές Καταστάσεις
05.07.2018
Αέπ Αττικής - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2017 05.07.2018
Αέπ Αττικής - Οικονομικές Καταστάσεις
30.06.2017
Αέπ Αττικής - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016
30.06.2017
Αέπ Αττικής - Οικονομικές Καταστάσεις
09.06.2016
Αέπ Αττικής - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2015
09.06.2016
Αέπ Αττικής - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2015
09.06.2016
Αέπ Αττικής - Οικονομικές Καταστάσεις
08.06.2015 
Αέπ Αττικής - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2014 08.06.2015
Αέπ Αττικής - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2013
03.06.2014 
Αέπ Αττικής - Οικονομικές Καταστάσεις
17.04.2013
Αέπ Αττικής - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2012
17.04.2013
Αέπ Αττικής - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2012
17.04.2013