Οικονομικές καταστάσεις

Θέμα Ημερομηνία
 Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2022 19.10.2023
 Έκθεση Διοκητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 19.10.2023 
 Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2021 14.09.2022
 Έκθεση Διοκητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 14.09.2022
 Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2020 13.10.2021 
 Έκθεση Διοκητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 13.10.2021 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2019 04.09.2020
Έκθεση Διαχειρίσεως για το έτος 2019 04.09.2020
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2018 30.08.2019
Έκθεση Διαχειρίσεως για το έτος 2018 30.08.2019 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2017 16.07.2018
Έκθεση Διαχειρίσεως για το έτος 2016 07.07.2017
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2016 07.07.2017
Έκθεση Διαχειρίσεως για το έτος 2015 09.06.2016
Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως για το έτος 2015 09.06.2016
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2015 09.06.2016