Οικονομικές καταστάσεις

Θέμα Ημερομηνία
 Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2022 19.10.2023
 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 19.10.2023 
 Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2021 14.09.2022 
 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 14.09.2022
Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2020 07.10.2021 
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 07.10.2021 
Αέπ Λειβαδιάς - Οικονομικές Καταστάσεις 2019 04.09.2020
Αέπ Λειβαδιάς - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2019 04.09.2020
Αέπ Λειβαδιάς - Οικονομικές Καταστάσεις 2018 30.08.2019
Αέπ Λειβαδιάς - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2018 30.08.2019
 Αέπ Λειβαδιάς - Οικονομικές Καταστάσεις 2017 16.07.2018
Αέπ Λειβαδιάς - Οικονομικές Καταστάσεις 2016 06.07.2017
Αέπ Λειβαδιάς - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016 06.07.2017
Αέπ Λειβαδιάς - Οικονομικές Καταστάσεις 2015 09.06.2016
Αέπ Λειβαδιάς - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2015 09.06.2016
Αέπ Λειβαδιάς - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2015 09.06.2016
Αέπ Λειβαδιάς - Οικονομικές Καταστάσεις 2014 09.06.2015
Αέπ Λειβαδιάς - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2014 09.06.2015
Αέπ Λειβαδιάς - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2014 09.06.2015