Οικονομικές Καταστάσεις

 Θέμα Ημερομηνία 
Αέπ Αττικής ΙΙ - Οικονομικές Καταστάσεις 2019 04.09.2020
Αέπ Αττικής II - Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2019 04.09.2020
Αέπ Αττικής ΙΙ - Οικονομικές Καταστάσεις 09.09.2019
Αέπ Αττικής ΙΙ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2018 09.09.2019
Αέπ Αττικής ΙΙ - Οικονομικές Καταστάσεις
13.07.2018
Αέπ Αττικής ΙΙ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2017 13.07.2018 
Αέπ Αττικής IΙ - Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2017
Αέπ Αττικής ΙΙ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016 30.06.2017
Αέπ Αττικής IΙ - Οικονομικές Καταστάσεις 09.06.2016
Αέπ Αττικής ΙΙ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2015 09.06.2016
Αέπ Αττικής ΙΙ - Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2015 09.06.2016
Αέπ Αττικής IΙ - Οικονομικές Καταστάσεις 09.06.2015
Αέπ Αττικής IΙ - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2014 09.06.2015
Αέπ Αττικής IΙ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2014 09.06.2015
Αέπ Αττικής IΙ - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2013 03.06.2014
Αέπ Αττικής IΙ - Οικονομικές Καταστάσεις 17.04.2013
Αέπ Αττικής IΙ - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2012 17.04.2013
Αέπ Αττικής IΙ - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2012 17.04.2013