Οικονομικές Καταστάσεις

Θέμα Ημερομηνία
Ετήσια Οικονομική Έκθεση απο την 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022 11.10.2023 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση από την 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 11.10.2022
Ετήσια Οικονομική Έκθεση από την 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 27.10.2021
Ετήσια Οικονομική Έκθεση από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 24.08.2020
Ετήσια Οικονομική Έκθεση από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 09.08.2019
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 08.08.2018
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 26.06.2017
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 03.06.2016
Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 03.06.2016
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 29.05.2015
Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 29.05.2015
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 08.05.2014
Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 08.05.2014
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 08.04.2013
Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 08.04.2013