Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Παλαιοτέρων ετών
Μηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις Τραπέζης
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
 

  

Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016

Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Μαρτίου 2018
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2017 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2017
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2017 έως και 30 Ιουνίου 2017
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Μαρτίου 2017
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2016
έως και 31 Δεκεμβρίου 2016

Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2016
έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016

Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2016
έως και 30 Iουνίου 2016
  Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2016
έως και 31 Μαρτίου 2016

Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 έτους 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Εκτύπωση