Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το www.alpha.gr, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018,
από τη 00:30 έως τις 03:30 , δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω αναβαθμίσεως του συστήματος.

We would like to inform you that www.alpha.gr website will not be available due to system upgrading,
on Sunday September 23rd 2018, from 00:30 until 03:30.