Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες:
   
   
Καταθέσεις
Alpha Προνομιακός
Alpha Ταμιευτήριο
Alpha Ταμιευτήριο Plus
Alpha 405
Alpha 105
Διαπραγματεύσιμες Καταθέσεις Προθεσμίας
Alpha online Προθεσμιακή
Νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Προθεσμιακή με Bonus
Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Nέα Εποχή
Νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Πρόοδος
Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Μηνιαία Πρόοδος
Εγγύηση των καταθέσεων
Επενδυτικά προϊόντα
Alpha Μισθοδοσία
Κάρτες
Στεγαστικά δάνεια
Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστεως
Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον
Alpha Πράσινες Λύσεις
Alpha Personal Banking
Σειρά Νέων ALPHA 1|2|3
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
Alpha e-Services
Alpha Web Banking
Alphaphone Banking
ALPHATRADE
Alpha Mobile Banking
Alphanet ATM-24
Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.)
Alpha Private Bank
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
MiFID
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
Μεταφορά Λογ/μού Καταθέσεων
 
 
Καταθέσεις

Πληροφορηθείτε για τους λογαριασμούς καταθέσεων Ιδιωτών που διατίθενται από την Alpha Bank.

Alpha Προνομιακός (ο πρώην Alpha 100): σχεδιάστηκε για να προσφέρει καλύτερη ποιότητα στην εξυπηρέτηση, μέσα από μία σειρά πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών (π.χ. ελκυστικά επιτόκια, δυνατότητα υπεραναλήψεως, καρνέ επιταγών κ.λπ.).
Alpha Ταμιευτήριο (ο πρώην Alpha 400): είναι ο παραδοσιακός λογαριασμός αποταμιεύσεως που κινείται με το βιβλιάριο καταθέσεων.
Alpha Ταμιευτήριο Plus (o πρώην Alpha 410): λογαριασμός ταμιευτηρίου που προσφέρει ελκυστική απόδοση των χρημάτων και ενημέρωση με τριμηνιαίο αντίγραφο κινήσεων στη διεύθυνση του κατόχου.
Alpha 405 : λογαριασμός ταμιευτηρίου ο οποίος τηρείται σε ξένα νομίσματα και κινείται με το γνωστό βιβλιάριο καταθέσεων.
Alpha 105 : λογαριασμός όψεως σε συνάλλαγμα, με δυνατότητα υπεραναλήψεως σε συνάλλαγμα και καρνέ επιταγών στο νόμισμα που αυτός τηρείται.
Καταθέσεις Προθεσμίας : Αποτελούν μία μορφή τοποθετήσεως με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.
ALPHA online ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ : - Νέα «Alpha online Προθεσμιακή», μια προθεσμιακή κατάθεση που την δημιουργούν οι πελάτες της Alpha Bank όταν, όπου και όπως το επιθυμούν , μέσω Alpha Web Banking και Alphaphone Banking, για ποσά από Ευρώ 5.000, επιλογή ανάμεσα σε 3μηνη, 6μηνη και 12μηνη διάρκεια, καταβολή τόκων κάθε μήνα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια!
Alpha Προθεσμιακή με Bonus - Νέες Προθεσμιακές Καταθέσεις που σας ανταμείβουν διπλά, συνδυάζοντας ελκυστικό επιτόκιο και Bonus πόντους, για ποσά από Ευρώ 10.000, 30.000 και 50.000.
Μία Προθεσμιακή-Διπλό Κέρδος!
Alpha Nέα Εποχή - Νέες Προθεσμιακές καταθέσεις, για ποσά από Ευρώ 10.000, 30.000 και 50.000, τριμηνιαία  καταβολή τόκων και ελευθερία στο κεφάλαιό κάθε τρίμηνο χωρίς επιβάρυνση.
Νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Πρόοδος: Προθεσμιακή κατάθεση, με κλιμακούμενο επιτόκιο, καταβολή τόκων και ελευθερία στο κεφάλαιό σας κάθε δύο μήνες, χωρίς επιβάρυνση. 
Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Μηνιαία Πρόοδος: Προθεσμιακή κατάθέση για ποσά από Ευρώ 50.000, με μηνιαία αυξανόμενο επιτόκιο, μηνιαία καταβολή τόκων και ελευθερία στο κεφάλαιό σας κάθε μήνα χωρίς επιβάρυνση. 
Κάθε μήνα κερδισμένοι! Κάθε μήνα ελεύθεροι!
Καταθέσεις σε συνάλλαγμα : ποικιλία σωστών επενδυτικών επιλογών που σας δίνει τη δυνατότητα να πετύχετε μεγαλύτερη απόδοση των χρημάτων σας με τον χαμηλότερο κίνδυνο.
 
 
 
 

 Εκτύπωση