Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα:
   
   
Alpha Bank
Ο Όμιλος Αlpha Bank
Πληροφόρηση Επενδυτών
Εταιρική Διακυβέρνηση
Γραφείο Τύπου
Οικονομικές Αναλύσεις
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Alpha Bank Νέα
Κοινωνική Ευθύνη
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Απολογισμοί Alpha Bank
Αθλητισμός
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Κοινωνική Προσφορά
Πελάτες
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Προμηθευτές
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
Γρήγορη πρόσβαση
Ιδιώτες
Επιχειρήσεις
 
Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της Τραπέζης.

Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν προτεραιότητα για την Τράπεζα. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής ή επικοινωνίας μεταξύ μας, με πελάτες, με μετόχους.

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο που η Alpha Bank δραστηριοποιείται στοχεύοντας σε μια καλύτερη κοινωνία.

Η Τράπεζα λαμβάνει, εξετάζει και ανταποκρίνεται σε αιτήματα χορηγιών που ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες, σύμφωνα με τους εκάστοτε στόχους και πολιτικές της, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:
Πολιτισμός, Κοινωνία, Αθλητισμός, Περιβάλλον, Παιδεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση, ανάληψη και απόδοση μίας χορηγίας αποτελεί ο αιτών να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.) ή Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) και κατά την αποστολή ή προσκόμισή τους να αναφέρονται τα κατωτέρω:

• Στοιχεία του φορέα (Επωνυμία - Α.Φ.Μ - Δ.Ο.Υ - Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου)
• Περιγραφή του έργου ή του σκοπού για τον οποίο αιτούνται οικονομική ενίσχυση
• Προϋπολογισμός δαπάνης
• Ανταποδοτικά οφέλη, εφόσον προκύπτουν από το είδος του αιτήματος.  

Τρόπος υποβολής αιτήσεως:
• Μέσω email στο csr@alpha.gr και sylvia.kourkouli@alpha.gr ή
• στη Διεύθυνση Σταδίου 40, 102 52 ΑΘΗΝΑΙ, Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
• Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα: 210 326 2431, 210 326 2437, 210 326 2438 και 210 326 2471.

Χρόνος υποβολής αιτήσεως:
Τα αιτήματα που υποβάλλονται και αφορούν δράσεις, προγράμματα και εκδηλώσεις του τρέχοντος έτους, εξετάζονται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους και απαντώνται εγγράφως.

 
 
 
 

 Εκτύπωση