Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστεως: :
   
   
 
 

Συνήθη Ερωτήματα για το Alpha Επιλογή

Με το Alpha Επιλογή, όλα είναι εύκολα, απλά και ξεκάθαρα. Βρείτε εδώ όλες τις απαντήσεις που χρειάζεσθε.
Γενικά
1. Μπορώ να ξαναχρησιμοποιώ το ποσό που πληρώνω;
2. Μπορώ να πάρω μεγαλύτερο ποσό χωρίς νέες διαδικασίες και έξοδα;
3. Χρεώνομαι για όλα αυτά;
Δόσεις
4. Θέλω να πληρώνω σταθερή δόση κάθε μήνα, μπορώ;
5. Μπορώ να αυξάνω ή/και να μειώνω τη μηνιαία μου δόση όποτε χρειασθώ;
6. Μπορώ να παραλείπω την πληρωμή της δόσεώς μου;
Επιτόκιο
7. Μπορώ να πάρω Ευρώ 10.000 και να πληρώνω πολύ χαμηλή δόση;
8. Τι σημαίνει κυμαινόμενο επιτόκιο;
9. Τι σημαίνει κλιμακωτό επιτόκιο?


1. Μπορώ να ξαναχρησιμοποιώ το ποσό που πληρώνω;

Το ποσό που καταβάλλετε για την αποπληρωμή του δανείου σας είναι και πάλι στη διάθεσή σας για νέα χρήση και με τα χαρακτηριστικά που θα επιλέξετε.
Αρχή σελίδας

2. Μπορώ να πάρω μεγαλύτερο ποσό χωρίς νέες διαδικασίες και έξοδα;

Με το Alpha Επιλογή μπορείτε να ζητήσετε την αύξηση ή και τη μείωση του δανείου σας, χωρίς νέες διαδικασίες υποβολής αιτήσεως, αναμονή εγκρίσεως και εκταμιεύσεως δανείου και χωρίς νέα έξοδα.
Αρχή σελίδας

3. Χρεώνομαι για όλα αυτά;

Όχι! Όλες οι δυνατότητες που προσφέρει το Alpha Επιλογή είναι στη διάθεσή σας χωρίς καμία επιβάρυνση, όσες φορές και να τις χρησιμοποιήσετε!
Αρχή σελίδας

4. Θέλω να πληρώνω σταθερή δόση κάθε μήνα, μπορώ;

Βεβαίως, με το Alpha Επιλογή μπορείτε να πληρώνετε τη σταθερή δόση που επιλέγετε μέχρι να εξοφλήσετε το δάνειό σας και, όταν επιθυμείτε, να την αλλάζετε ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.
Αρχή σελίδας

5. Μπορώ να αυξάνω ή/και να μειώνω τη μηνιαία μου δόση όποτε χρειασθώ;

Βεβαίως, το Alpha Επιλογή σας προσφέρει τη δυνατότητα να μειώνετε ή και να αυξάνετε τη δόση σας όποτε το επιθυμείτε!
Αρχή σελίδας

6. Μπορώ να παραλείπω την πληρωμή της δόσεώς μου;

Βεβαίως. Με το Alpha Επιλογή μπορείτε να παραλείψετε έως και 2 μηνιαίες, συνεχόμενες ή μη, δόσεις κάθε χρόνο, όποτε το επιλέξετε!
Αρχή σελίδας

7. Μπορώ να πάρω Ευρώ 10.000 και να πληρώνω πολύ χαμηλή δόση;

Με το Alpha Επιλογή μπορείτε να πάρετε το μέγιστο ποσό που μπορεί να προκύψει από το εκκαθαριστικό σας και να πληρώνετε δόση 1,5% μόνο επί του εκάστοτε υπολοίπου σας.
Αρχή σελίδας

8. Τι σημαίνει κυμαινόμενο επιτόκιο;

Το κυμαινόμενο επιτόκιο είναι συνήθως πιο οικονομικό από το σταθερό επιτόκιο, αλλά επηρεάζεται άμεσα από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι, είναι πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια του δανείου να υπάρξουν μεταβολές στη μηνιαία δόση, αλλά και στο ακριβές ποσό που θα καταβληθεί συνολικά για την ολοσχερή εξόφληση του δανείου.
Αρχή σελίδας

9. Τι σημαίνει κλιμακωτό επιτόκιο?

Κλιμακωτό επιτόκιο σημαίνει ότι το επιτόκιο θα εφαρμόζεται στο μέρος του υπολοίπου που αντιστοιχεί στο κάθε κλιμάκιο (π.χ. για δάνειο με υπόλοιπο Ευρώ 10.000, ποσό Ευρώ 6.000 θα εκτοκίζεται με το επιτόκιο του α' κλιμακίου 13,50% και ποσό Ευρώ 4.000 με το επιτόκιο του β' κλιμακίου 12,25%).
Αρχή σελίδας


 Εκτύπωση