Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Πληροφορίες για τη Μετοχή:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2014
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2013
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Τιμή Mετοχής
Στοιχεία Mετοχής
Μέρισματα και Δωρεάν Mετοχές
Συμμετοχή σε Δείκτες
Εταιρική Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Μετοχική Σύνθεση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Oικονομικό Ημερολόγιο
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
 
Τιμή Μετοχής


 
Για να πληροφορηθείτε (σε μορφή excel) για τις τιμές και τον όγκο συναλλαγών της μετοχής της Alpha Bank τα τελευταία 5 χρόνια, πατήστε εδώ.

Για να πληροφορηθείτε (σε μορφή excel) για τις τιμές και τον όγκο συναλλαγών του warrant πατήστε εδώ.

 
 
 
 


 Εκτύπωση