Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις: Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις:
   
   
Αναπτυξιακά Προγράμματα
Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα COSME
Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα INNOVFIN
Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Αlpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" Ο.Α.Ε.Π. - ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών
Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Μικρές Επιχειρήσεις
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Corporate Banking)
Επιχειρηματικά Κέντρα
 
Αναπτυξιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας COSME

Η Alpha Bank, συνεπής στη φιλοσοφία της για την στήριξη της ελληνικής Μικρομεσαίας Επιχειρήσεως, υπέγραψε νέα συμφωνία συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), για τη διάθεση του εγγυοδοτικού Προγράμματος COSME, εξασφαλίζοντας στις επιχειρήσεις ρευστότητα συνολικού ποσού Ευρώ 200.000.000, με μειωμένες απαιτήσεις σε εξασφαλίσεις, δεδομένης της παρεχόμενης εγγυήσεως του ΕΤαΕ.

H παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ") που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας INNOVFIN

H Alpha Bank, με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς των βιώσιμων Ελληνικών Επιχειρήσεων, υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμφωνία συνεργασίας συνολικού ποσού Ευρώ 100.000.000, για την συμμετοχή της στο μηχανισμό εγγυήσεων InnovFin, μέσω του οποίου, καινοτόμες Μικρομεσαίες  και μικρού μεγέθους Μεσαίας κεφαλαιοποίησης Επιχειρήσεις (Small Mid Caps), θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα, με ευνοϊκούς όρους χρηματοδοτήσεως και με την εγγύηση του ΕΤαΕ.

Η χρηματοδότηση υποστηρίζεται από το χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή του μηχανισμού εγγυήσεων “InnovFin SME Guarantee Facility”, με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία” και τoυ Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

H Αlpha Bank σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΛΤΕπ, ΜΜΕ), προσφέρει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιομηχανίας, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και αναγκών κεφαλαίων κίνησης, με μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως και απαλλαγή της εισφοράς του Ν.128/75.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται χάρη στην υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς).

 
  Εκτύπωση