Οικονομικές καταστάσεις

Θέμα Ημερομηνία
Αέπ Καλλιρόης - Οικονομικές Καταστάσεις 2022 19.10.2023 
Αέπ Καλλιρόης - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσεως 2022  19.10.2023
Αέπ Καλλιρόης - Οικονομικές Καταστάσεις 2021 14.09.2022 
Αέπ Καλλιρόης - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσεως 2021 14.09.2022
 Αέπ Καλλιρόης - Οικονομικές Καταστάσεις 2020 13.10.2021

 Αέπ Καλλιρόης - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσεως 2020

13.10.2021
Αέπ Καλλιρόης - Οικονομικές Καταστάσεις 2019 04.09.2020
Αέπ Καλλιρόης - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσεως 2019 04.09.2020
Αέπ Καλλιρόης - Οικονομικές Καταστάσεις 2018 30.08.2019
Αέπ Καλλιρόης - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσεως 2018 30.08.2019
 Αέπ Καλλιρόης - Οικονομικές Καταστάσεις 2017 05.07.2018
Αέπ Καλλιρόης - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσεως 2017 05.07.2018

Αέπ Καλλιρόης - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2016

30.06.2017
Αέπ Καλλιρόης - Οικονομικές Καταστάσεις 2016
30.06.2017
Αέπ Καλλιρόης - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2015 09.06.2016
Αέπ Kαλλιρόης - Οικονομικές Καταστάσεις 2015 09.06.2016
Αέπ Καλλιρόης - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2015 09.06.2016
Αέπ Καλλιρόης - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2014 08.06.2015
Αέπ Kαλλιρόης - Οικονομικές Καταστάσεις 2014 08.06.2015
Αέπ Καλλιρόης - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2014 08.06.2015