Οικονομικές καταστάσεις

Θέμα Ημερομηνία
ΑΕΠ Ελαιώνα - Οικονομικές Καταστάσεις 2021  27.12.2023
ΑΕΠ Ελαιώνα - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2021 27.12.2023
ΑΕΠ Ελαιώνα - Οικονομικές Καταστάσεις 2020 05.10.2023
ΑΕΠ Ελαιώνα - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2020 05.10.2023
ΑΕΠ Ελαιώνα - Οικονομικές Καταστάσεις 2019 05.12.2022
ΑΕΠ Ελαιώνα - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2019 05.12.2022 
ΑΕΠ Ελαιώνα - Οικονομικές Καταστάσεις 2018 09.09.2019
ΑΕΠ Ελαιώνα - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2018 09.09.2019
ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε. -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 03.04.2019 
ΑΕΠ Ελαιώνα - Οικονομικές Καταστάσεις
08.09.2017
ΑΕΠ Ελαιώνα - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016 08.09.2017
ΑΕΠ Ελαιώνα - Οικονομικές Καταστάσεις 28.07.2016
ΑΕΠ Ελαιώνα - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2015 28.07.2016
ΑΕΠ Ελαιώνα - Οικονομικές Καταστάσεις 08.06.2015
ΑΕΠ Ελαιώνα - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2014 08.06.2015
ΑΕΠ Ελαιώνα - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2013 02.06.2014
ΑΕΠ Ελαιώνα - Οικονομικές Καταστάσεις 17.04.2013 
ΑΕΠ Ελαιώνα - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2012 17.04.2013
ΑΕΠ Ελαιώνα - Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2012 17.04.2013