Οικονομικές Καταστάσεις

Θέμα Ημερομηνία
 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021 06.03.2023 
 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 21.09.2022 
 ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019 27.10.2020
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 09.09.2019
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017 21.03.2019 
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016 04.09.2017
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015 10.06.2016
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 10.06.2016
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 10.06.2015
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 10.06.2015
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 02.06.2014
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 02.06.2014
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 13.05.2013
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 13.05.2013