Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Οικονομικές Αναλύσεις:
   
   
Alpha Bank
Ο Όμιλος Αlpha Bank
Πληροφόρηση Επενδυτών
Εταιρική Διακυβέρνηση
Γραφείο Τύπου
Οικονομικές Αναλύσεις
Αγορές
Greece and Southeastern Europe - Economic and Financial Outlook
Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Οικονομικό Δελτίο
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Alpha Bank Νέα
Κοινωνική Ευθύνη
 

  

Οικονομικό Δελτίο

Τεύχος 118 - Απρίλιος 2013
- Η φορολογία των ακινήτων ως μέσον αναδιανομής του εισοδήματος: αναποτελεσματική, ανεπιθύμητη, ανέφικτη.
- Η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας ως μοχλός επανεκκινήσεως της Οικονομίας
- Η Ελλάδα ως Ευρωπαϊκός κόμβος υψηλού επιπέδου διαβιώσεως και αναψυχής

Τεύχος 117 - Μάιος 2012
- Το Μνημόνιο και η διάσωση της Ελληνικής Οικονομίας: Αστοχίες σχεδιασμού και εφαρμογής
- Η διαχείριση κρίσεων στην Ευρωζώνη: Η ελληνική περίπτωση
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 116 - Oκτώβριος 2011
- AMBITIOUS GREECE: Fast-Forward to Economic Reconstruction
- SUSTANIABLE GREECE: Long-Term Macroeconomic Stability With Sound Public Finances
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 115 - Ιούλιος 2011
- Δημοσιονομικός Εκτροχιασμός και Επανεκκίνηση Προσαρμογής, 2.0
- Αποκρατικοποιήσεις, Ανασυγκρότηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
- Ενεργειακό Ισοζύγιο, Συνθήκες Ανταγωνισμού και Αποκρατικοποιήσεις
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 114 - Φεβρουάριος 2011
- Ασφάλιση: Ταμεία χωρίς δωρεάν υγεία
- Περίθαλψη: Νοσοκομεία χωρίς διοίκηση
- Φάρμακα: Φαρμακεία χωρίς ανταγωνισμό
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 113 - Σεπτέμβριος 2010
- Greece and the State: Prometheus bound
- The economic crisis in the light of global macroeconomic imbalances
- Η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας: Από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας σε ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές για μία νέα αναπτυξιακή πορεία
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 112 - Ιούνιος 2010
- 'Αρθρα του Ανωτέρου Διευθυντού Οικονομικών Μελετών της Τραπέζης, Μιχαήλ Ε. Μασουράκη στον ξένο τύπο
- Δημοσιονομική προσαρμογή: Δυνατότητες εξόδου από την κρίση και αναπτυξιακές προοπτικές 
- Δημογραφικές αλλαγές: Το νέο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον
- Μετανάστευση: Ο ρόλος της αγοράς εργασίας και η υπέρμετρη προστασία των κλειστών επαγγελμάτων
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 111 - Φεβρουάριος 2010
- 'Αρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τραπέζης Δημητρίου Π. Μαντζούνη στην εφημερίδα «Το Βήμα» της 25-27 Δεκεμβρίου 2009
- Επανίδρυση του Κράτους και Δημοσιονομική Προσαρμογή: Η Ελληνική Μυθολογία!
- Επανίδρυση του Κράτους: Ο Πέμπτος Αθλος του Ηρακλή!
- Δημοσιονομική Προσαρμογή: Ο Μύθος του Σισύφου!
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 110 - Οκτώβριος 2009
- Τουρισμός: Μεγάλες δυνατότητες αναπτύξεως με αυτοδύναμη επιχειρηματικότητα
- Εμπορική Ναυτιλία: Το καλό σκαρί φουρτούνα δεν φοβάται! 
- Τράπεζες: Η αντοχή στην κρίση εγγύηση για την ανάκαμψη της οικονομίας  
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 109 - Ιούνιος 2009
- Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα:  Επιδοτήσεις και παροχές αντί για αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων
- Η ελληνική μεταποίηση: Η αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση συνεχίζεται στην εποχή της παγκοσμιοποιήσεως 
- Το εμπόριο: Σημαντικός παραγωγικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας  
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 108 - Φεβρουάριος 2009
- Η κρίση του 2007-2009: Η άνοδος και η πτώση της χρηματοοικονομικής μοχλεύσεως
- Τα αίτια της χρηματοοικονομικής κρίσεως και η προοπτική εξόδου της    παγκόσμιας οικονομίας από την ύφεση 
- Η έξοδος της ελληνικής οικονομίας από τη διεθνή κρίση στο πλαίσιο ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 107 - Νοέμβριος 2008
- Συνέντευξη του Προέδρου της Alpha Bank κ. Γιάννη Σ. Κωστόπουλου στην εφημερίδα "Καθημερινή της Κυριακής'' της 16.11.2008
- Αστικές Συγκοινωνίες: Δυσλειτουργίες και έλλειμμα επιχειρηματικότητας
- Σιδηρόδρομοι: Υψηλές επενδύσεις, χαμηλό έργο, υπέρμετρο έλλειμμα και χρέος
- Φορτηγά: Αναχρονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και στρεβλώσεις στις εμπορευματικές μεταφορές
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 106 - Ιούλιος 2008
-Αεροδρόμια: Kορεσμένη Δυναμικότητα στην Ευρώπη αλλά Ανεπάρκεια Επιχειρηματικής Διοικήσεως και Επενδύσεων στην Ελλάδα
-Tο Νερό ως Αγαθό σε Ανεπάρκεια : Απαιτούνται Επενδύσεις και Ορθολογική Διαχείριση της Ζητήσεως
-Τιμές Βασικών Ειδών Διατροφής : η Αυξανόμενη Ζήτηση από τις Αναδυόμενες Αγορές και τα Βιοκαύσιμα
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 105 - Απρίλιος 2008
- Ζήτηση Ενέργειας, Ενεργειακή Ασφάλεια και Περιβάλλον
- Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες: Το Τεχνολογικό Στοίχημα
- Διεθνείς Ελληνικοί Λιμένες: Απαιτείται ΄Αμεσα Αλλαγή Πλεύσεως
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 104 - Ιανουάριος 2008
- Ο κόσμος είναι Ενιαίος: Αγορά, Ανταγωνισμός και Κράτος στο Νέο Περιβάλλον
- Βιωσιμότητα Οικονομικής Αναπτύξεως και Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών
- Μακροοικονομικές ανισορροπίες σε Παγκόσμιο Επίπεδο: Μπορεί ο Κινέζος Καταναλωτής να αναλάβει τα Ηνία της Παγκόσμιας Αναπτύξεως;
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 103 - Οκτώβριος 2007
- Προστασία του Περιβάλλοντος: Για να συνεχισθεί η ανάπτυξη μακροπρόθεσμα
- Προστασία των Αδυνάτων: Για να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή
- Προστασία του Καταναλωτή: Για να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς
- Βασικά οικονομικά μεγέθη
Τεύχος 102 - Ιούλιος 2007
- Η χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως: Πως να σπουδάσετε δωρεάν αν και έχετε χρήματα!
- Η χρηματοδότηση της υγείας: Πως να αρρωστήσετε χωρίς να επιβαρύνετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας!
- Η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφαλίσεως: Πως να πάρετε σύνταξη χωρίς να αποταμιεύετε!
- Βασικά οικονομικά μεγέθη
Τεύχος 101 - Απρίλιος 2007
- Αγορά και ρυθμιστικό πλαίσιο: Μία σχέση άκρως ανταγωνιστική!
- Ανταγωνισμός και τραπεζικά επιτόκια: Μία σχέση εντάσεως και πάθους!
- Ανταγωνισμός και πληθωρισμός: Μία ολέθρια σχέση!
- Βασικά οικονομικά μεγέθη
Τεύχος 100 - Δεκέμβριος 2006
- Ελλάς και Ν.Α. Ευρώπη: Παράγοντες που ενισχύουν και παράγοντες που καθυστερούν την ανάπτυξη
- Η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Επιπτώσεις για την Ελλάδα
- Η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Τράπεζες και ανάπτυξη
- Η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Προκλήσεις / Ζητήματα οικονομικής πολιτικής
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 99 - Σεπτέμβριος 2006
- Τουριστική ανάπτυξη: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα;
- Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες: 'Oνειρο δεμένο στο μουράγιο;
- Παραθεριστική κατοικία και χωροταξικός σχεδιασμός: Πετραδάκι, πετραδάκι;
- Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 98 - Ιούνιος 2006
-Εργασία μετά τα 55: Το τέλος της συνταξιοδότησης;
-Ευελιξία αγορών και ανταγωνιστικότητα σε χώρες με διαφορετική κοινωνικη δομή:
 Το σκανδιναβικό και το ιρλανδικό υπόδειγμα και η ελληνική πραγματικότητα
-Φορολογία για ανάπτυξη:
 Προς ένα σύστημα ενιαίου φορολογικού συντελεστή στα νομικά και φυσικά πρόσωπα
-Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 97 - Μάρτιος 2006
-Κοινωνική ασφάλιση: Μεταρρύθμιση τώρα!
-Επιχειρηματικότητα: Μεταρρύθμιση τώρα!
-Ανταγωνιστικότητα: Μεταρρύθμιση τώρα!
-Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 96 - Δεκέμβριος 2005
-Η επανίδρυση του κράτους: Ποιός φοβάται τον ανταγωνισμό; 
-Η έλλειψη ανταγωνισμού στην εκπαίδευση: Προς τι η προστασία;
-Η προστασία της απασχόλησης: ο δρόμος προς την ανεργία είναι στρωμένος με καλές προθέσεις
-Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 95 - Σεπτέμβριος 2005
-Η γήρανση του Ελληνικού Πληθυσμού:Επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στις συντάξεις και το χρηματοοικονομικό σύστημα 
-Οι οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα:από την νομιμοποίηση στην ένταξη και προσέλκυση
-Η μετανάστευση επιχειρήσεων ως διέξοδος επιβίωσης: Η περίπτωση της Ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας
-Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 94 - Ιούνιος 2005
-Συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας: Προϋπόθεση για ανάπτυξη ενόψει δυσμενών δημογραφικών τάσεων 
-Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Η υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας
-Στροφή των τραπεζών στη λιανική τραπεζική:Κερδοφορία και σταθερότητα
-Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 93 - Μάρτιος 2005
-Τιμές κατοικιών στην Ελλάδα: 'Ανοδος μετά την προσαρμογή της περιόδου 2002-2005 
-Συγκέντρωση αγοράς και αποτελεσματικότητα: Η περίπτωση των Ελληνικών τραπεζών
-Προσαρμοστικότητα και ανάπτυξη:Η ελληνική βιομηχανία σε φάση αναδιάρθρωσης
-Βασικά οικονομικά μεγέθη

Τεύχος 92 - Δεκέμβριος 2004
-Η καθυστέρηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη καθιστά αναγκαία μια πιο ευέλικτη μακροοικονομική πολιτική; Μαθήματα από τις ΗΠΑ
-Πορεία σύγκλισης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προ των πυλών
-Προοπτικές διεύρυνσης της ζώνης του Ευρώ: τα 10 νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τροχιά του Ευρώ
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 91 - Σεπτέμβριος 2004
-Η ιστορία τριών ολυμπιακών πόλεων: Σεούλ - Βαρκελώνη - Σύδνεϋ
-Τα "δίδυμα" ελλείματα των ΗΠΑ: Βραχυχρόνια αναγκαιότητα ή μακροχρόνια απειλή;
-Πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι: Μακροοικονομική σταθερότητα και εκλογές
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 90 - Ιούνιος 2004
-Ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση: Η περίπτωση της Ινδίας
-Ανάπτυξη και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η περίπτωση των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης
-Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμιοποίηση: Η σκοπιά από τη Γερμανία
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 89 - Μάρτιος 2004
-Από τη φορολογική αμνησία στη φορολογική αμνηστία: Η διεθνής εμπειρία και η Ελλάδα
-Η Κίνα και η παγκόσμια οικονομία: Ανταγωνιστικός κίνδυνος ή ευκαιρία για ανάπτυξη;
-Τιτλοποίηση τραπεζικών απαιτήσεων: Νέες μορφές χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνων
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 88 - Δεκέμβριος 2003
-Η γοητεία του χρυσού: Η αξία του ανά τους αιώνες 
-Η αγορά πετρελαίου: Παρόν και μέλλον 
-Κοινωνική και οικονομική ευημερία: Εμείς και οι άλλοι 
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 87 - Σεπτέμβριος 2003
-Πλυθωρισμός - αντιπληθωρισμός - προσδοκίες: Επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στις κεφαλαιαγορές
-Περιβαλλοντική διατηρησιμότητα και οικονομική ανάπτυξη
-Η άσκηση της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα όρια του συντονισμού
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 86 - Ιούνιος 2003
-Η άνθηση της τραπεζικής χρηματοδότησης: Νέα προϊόντα με χαμηλά επιτόκια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
-Πληθωρισμός και ανταγωνιστικότητα
-Η νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ και στην ευρωζώνη
Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ κεντρικών τραπεζών
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 85 - Μάρτιος 2003
-Αποταμιευτικές ευκαιρίες και δυνατότητες στο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων
-Το χρέος των νοικοκυριών στην Ελλάδα: Υπάρχει λόγος ανησυχίας;
-Διασπορά πληθωριστικών πιέσεων σε νομισματικές ενώσεις: ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 84 - Δεκέμβριος 2002
-Τιμές ακινήτων και χρηματοοικονομική αστάθεια
-Χρηματιστήριο και αγορά ακινήτων: Συγκοινωνούντα δοχεία;
-Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας: Αλήθειες και μύθοι
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 83 - Σεπτέμβριος 2002
-Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα: Υπερβάλλουσα ζήτηση και επενδύσεις
-Συγκέντρωση και ανταγωνισμός: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
-Λειτουργικός κίνδυνος: Η νέα πρόκληση στη διαχείριση τραπεζικών κινδύνων
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 82 - Ιούνιος 2002
-Αποταμιευτικοί / Συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί: Η διεθνής εμπειρία
-Διεθνοποίηση: Θέσεις και αντιθέσεις μιας οικουμενικής πραγματικότητας
-Οι έξυπνες κάρτες ως εναλλακτικό μέσο πληρωμών
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 81 - Μάρτιος 2002
-Η διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων: Αδυναμίες και ευκαιρίες
-Η οικονομική κρίση στην Αργεντινή: Προς κατάργηση των εθνικών νομισμάτων;
-Η μετατόπιση του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου προς τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης: Διαρθρωτική αδυναμία ή οικονομική αναγκαιότητα;
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 80 - Δεκέμβριος 2001
-Το Ευρώ και οι πολίτες
-Τραπεζική εποπτεία: Νέες προκλήσεις για τις τράπεζες
-Η ηλεκτρονική διαχείριση προμηθειών
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 79 - Σεπτέμβριος 2001
-Η γήρανση του πληθυσμού: Επιπτώσεις στην οικονομία
-Ευρώ και αποταμίευση: Επιλογές σε σταθερό οικονομικό περιβάλλον
-Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η μεγάλη πρόκληση
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 78 - Ιούνιος 2001
-Oλυμπιακοί Αγώνες 2004: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία
-Η εισαγωγή του Ευρώ και η απόσυρση της δραχμής: Η αντίστροφη μέτρηση
-Η τιμολόγηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών δικτύων: Τάσεις και επιπτώσεις
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 77 - Μάρτιος 2001
-Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό τομέα: Κίνητρα και βαθμός συγκεντρώσεως
-Η ιρλανδική οικονομία στο πλαίσιο της ζώνης του Ευρώ: 'Αντληση εμπειριών για την Ελλάδα -Το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών ως επενδυτικό εργαλείο
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 76 - Δεκέμβριος 2000
-Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος: Ο ρόλος του χρηματοοικονομικού τομέα
-Λειτουργία και προοπτικές της αγοράς ομολόγων σε Ευρώ
-Ηλεκτρονική τραπεζική: Παρόν και μέλλον
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 75 - Σεπτέμβριος 2000
-Χρηματιστήρια και παγκοσμιοποίηση
-Οι διαστάσεις του προβλήματος της ανεργίας και η δομή της απασχολήσεως σε Ελλάδα και Ε.Ε.
-Παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας για την ενίσχυση της απασχολήσεως
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Τεύχος 74 - Ιούνιος 2000
-Οι κλάδοι δικτύων στη δίνη της απελευθερώσεως των αγορών
-Η νέα Οικονομία: Μύθος και πραγματικότητα
-Η ανάδειξη του διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας και εμπορικών συναλλαγών
-Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Αcrobat Reader στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο.
 


 Εκτύπωση