Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Πληροφορίες για τη Μετοχή:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Στοιχεία Mετοχής
Μέρισματα και Δωρεάν Mετοχές
Συμμετοχή σε Δείκτες
Εταιρική Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Μετοχική Σύνθεση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική βάση της Alpha Bank, με στοιχεία 29.6.2018, αποτελείται από περίπου 117.000 επενδυτές.

Η διάρθρωση της συνθέσεως των μετόχων της Alpha Bank την 29.6.2018 είχε, για περιγραφικούς (μη κανονιστικούς) σκοπούς ως εξής:

  

 Κλιμάκια Μέτοχοι Πλήθος Μετοχών

ΠΟΣ.% Μετοχών

1 < μετοχές < = 10.000

115.240

26.896.961

1,957

10.001 < μετοχές < = 50.000

854

19.147.400

1,393

50.001 < μετοχές < = 150.000

285

25.508.391

1,856

150.001 < μετοχές < = 1.000.000

331

137.918.123

10,034

> 1.000.001 μετοχές

205

1.165.054.339

84,760

Σύνολο (1)

116.915

1.374.525.214

100,000

ΤΧΣ

1

169.174.167

10,959

Σύνολο (2)

116.916

1.543.699.381

100,000

Οι μέτοχοι της Alpha Bank πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος («ΤΧΣ») κατέχουν 1.374.525.214 κοινές μετοχές της Τραπέζης. Επιπλέον, το ΤΧΣ κατέχει 169.174.167 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές. Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών του ΤΧΣ υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 3864/2010.


 Εκτύπωση