Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Στοιχεία Mετοχής
Μέρισματα και Δωρεάν Mετοχές
Συμμετοχή σε Δείκτες
Εταιρική Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Μετοχική Σύνθεση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Μετοχή

Η Alpha Bank είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1925. Εκτός από την ελληνική κεφαλαιαγορά, η διαπραγμάτευση της μετοχής γίνεται εκτός χρηματιστηριακού κύκλου στην αγορά της Νέας Υόρκης (ADRs). Η μετοχή συμμετέχει σε διεθνείς δείκτες όπως o MSCI Emerging Markets, MSCI Greece, FTSE All World και FTSE4Good Emerging Index.

Το σύνολο των μετοχών της Τραπέζης ανέρχεται σε 1.543.699.381 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύονται 1.374.525.214 κοινές μετοχές της Τραπέζης, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”) κατέχει τις υπόλοιπες 169.174.167 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ή ποσοστό 10,96% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών του ΤΧΣ υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 3864/2010.

Τιμή Μετοχής

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της τιμής της μετοχής και του warrant στο σχετικό διαδραστικό γράφημα.

 
 
 
 

 

Δείτε επίσης...
     
  Διαδραστικό γράφημα Περισσότερα
 


 Εκτύπωση