Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ο Όμιλος Αlpha Bank : Εταιρίες Ομίλου : Χρηματοδοτικές:
   
   
Alpha Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
ABC Factors
Καταστήματα ABC Factors
 
 
ABC Factors


Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 210 726 6800 Fax: 210 725 8190
E-mail: contact@abcfactors.gr


Πρόεδρος
                                 Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης
Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Κ. Δρόσος
Διευθύνων Σύμβουλος και
Γενικός Διευθυντής
Μαρία Μ. Ράικου

Η Τράπεζα, μέσω της Eταιρίας του Ομίλου ABC Factors, δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες factoring και forfaiting.

Η Εταιρία, μέλος της διεθνούς ενώσεως Factors Chain International (FCI) από το 1995 και από το 2006, μέλος της International Forfaiting Association (I.F.A.) σχετικά με τις υπηρεσίες forfaiting, το 2009, απετέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Ένωσης Factoring (E.E.F.).

To 2012 για πρώτη φορά, η πενταετής συνεχιζόμενη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας επηρέασε αρνητικά τον κύκλο εργασιών της αγοράς των υπηρεσιών factoring. H αξία των υπό διαχείριση εκχωρημένων εμπορικών απαιτήσεων των επιχειρήσεων στο σύνολο των υπηρεσιών factoring, εντός και εκτός Ελλάδας, μειώθηκε κατά 13,4% σε Ευρώ 12,76 δισ.

Ωστόσο, η Εταιρία συνέχισε την κερδοφόρα πορεία της και το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση στα κέρδη προ φόρου εισοδήματος κατά 11,1% τα οποία διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,22 εκατ.

Παράλληλα, πέτυχε τη διατήρηση του κύκλου εργασιών της στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2011, μέσω περαιτέρω διεισδύσεως σε νέους κλάδους της αγοράς. Ταυτόχρονα, αναδιάρθρωσε το χαρτοφυλάκιό της, διατηρώντας το ποσοστό των απομειωμένων απαιτήσεων κατά Πελατών, σε 0,5%, επί των συνολικών προεξοφλήσεων της 31.12.2012, έχοντας δώσει περαιτέρω έμφαση τόσο στην ορθολογική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, όσο και στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

Επιπλέον, το 2012, συνεχίζοντας την προσπάθεια των τριών προηγουμένων ετών, πέτυχε μείωση των λειτουργικών δαπανών της κατά 3,6%, ως αποτέλεσμα τόσο της αναδιαπραγματεύσεως των όρων συνεργασίας με τους προμηθευτές, όσο και της υιοθετήσεως νέων τεχνολογιών και πρακτικών.

Η ABC Factors, μέσω των υπηρεσιών της, θα εξακολουθήσει να είναι αρωγός των επιχειρήσεων, ιδίως αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πυλώνες αναπτύξεως της Ελληνικής Οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: contact@abcfactors.gr ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.abcfactors.gr

 
 
 
 

 Εκτύπωση