Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις: Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις:
   
   
Καταθέσεις
Επενδυτικά προϊόντα
Κάρτες
Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις
Ενισχυόμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Επιχειρήσεις/επαγγελματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" - Alpha Ανάπτυξη Εξαγωγών
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Corporate Banking)
Επιχειρηματικά Κέντρα
Alpha Πράσινες Λύσεις
Alpha Μισθοδοσία
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
Alpha e-Banking
Alpha Web Banking
Alpha Global Cash Management
Alpha Mass Payments
Alpha e-Commerce
Alpha Web International Trade
Alpha International Trade
Alpha Bank File Transfer
Alpha Line
Alphaphone Banking
Alphanet ATM-24
Alphalink
Alpha Private Bank
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Nαυτιλιακές υπηρεσίες
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
 
 
Alpha Ανάπτυξη Εξαγωγών

Η Alpha Bank σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφαλίσεως Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) διαθέτει το προϊόν  "Alpha Ανάπτυξη Εξαγωγών" για την ενίσχυση της ρευστότητας και την τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που είναι ασφαλισμένες στο πρόγραμμα "Εξωστρέφεια".

Η ένταξη της επιχειρήσεώς σας στο Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" του ΟΑΕΠ, σας παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε ποσοστό 80%, με ανώτατο όριο Ευρώ 500.000 ανά εξαγωγέα, έναντι κινδύνου μη πληρωμής από τον Οίκο του Εξωτερικού.

Μέσω του Προγράμματος, η Alpha Bank χρηματοδοτεί τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις με το προϊόν "Alpha Ανάπτυξη Εξαγωγών" με όριο έως Ευρώ 500.000 ανά επιχείρηση. Η διάρκεια των χρηματοδοτήσεων είναι έως 6 μήνες και εξοφλείται με προϊόν εξαγωγής.

Επωφεληθείτε από τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια του Προγράμματος, τη δυνατότητα χρηματοδοτήσεως της επιχειρήσεως σας με την εκχώρηση των τιμολογίων εξαγωγής και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ΟΑΕΠ, χωρίς λοιπές εμπράγματες εξασφαλίσεις καθώς και την προνομιακή τιμολόγηση εργασιών κινήσεως κεφαλαίων και εξαγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "Alpha Ανάπτυξη Εξαγωγών" επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Alpha Bank που έχουν επιλεγεί για την διάθεσή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια"  του Ο.Α.Ε.Π. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oaep.gr

 
 
 


 Εκτύπωση