Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις: Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις:
   
   
Καταθέσεις
Επενδυτικά προϊόντα
Κάρτες
Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις
Ενισχυόμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" Ο.Α.Ε.Π. - ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών
Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Corporate Banking)
Επιχειρηματικά Κέντρα
Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων (Ν. 4307/2014)
Alpha Μισθοδοσία
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
Alpha e-Banking
Alpha Web Banking
Alpha Global Cash Management
Alpha Mass Payments
Alpha e-Commerce
Alpha Web International Trade
Alpha International Trade
Alpha Bank File Transfer
Alpha Line
Alphaphone Banking
Alphanet ATM-24
Alphalink
Alpha Private Bank
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Nαυτιλιακές υπηρεσίες
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
 
 
ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών

Τώρα η επιχείρησή σας έχει ένα νέο στήριγμα στις εξαγωγές της

Η Alpha Bank σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφαλίσεως Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στηρίζει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι ασφαλισμένες στο Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" του Ο.Α.Ε.Π. Το Πρόγραμμα αφορά στην ασφάλιση των εξαγωγών έναντι κινδύνου μη πληρωμής τους από τον Οίκο του Εξωτερικού.

Η Alpha Bank, χρηματοδοτεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με το προϊόν ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών, προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά τους και να τονώσει την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Το προϊόν ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών προσφέρει με χρηματοδοτικό όριο έως Ευρώ 1.000.000 ανά επιχείρηση. Η μέγιστη διάρκεια της χρηματοδοτήσεως ανέρχεται σε 6 μήνες και εξοφλείται με το προϊόν της εξαγωγής.

Επωφεληθείτε από το εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο του Προγράμματος, τη δυνατότητα χρηματοδοτήσεως της επιχειρήσεώς σας με την εκχώρηση των τιμολογίων εξαγωγής και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του Ο.Α.Ε.Π., χωρίς λοιπές εμπράγματες εξασφαλίσεις καθώς και την προνομιακή τιμολόγηση εργασιών κινήσεως κεφαλαίων και εξαγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Alpha Bank.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" του Ο.Α.Ε.Π. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oaep.gr

 
 
 


 Εκτύπωση