Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις: Καταθέσεις:
   
   
Καταθέσεις
Alpha 500
Alpha 505
Alpha 290
Καταθέσεις Προθεσμίας
Alpha Έξυπνη Διαχείριση
Επενδυτικά προϊόντα
Κάρτες
Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις
Alpha Πράσινες Λύσεις
Alpha Μισθοδοσία
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
Alpha e-Banking για Επιχειρήσεις
Alpha Web Banking
Alpha Global Cash Management
Alpha Mass Payments
Alpha e-Commerce
Alpha Web International Trade
Alpha International Trade
Alpha Bank File Transfer
Alpha Line
Alphaphone Banking
Alphanet ATM-24
Alphalink
Alpha Private Bank
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Nαυτιλιακές Yπηρεσίες
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
Χρηματοδοτήσεις για μεσαίες επιχειρήσεις της πρώην Εμπορικής Τραπέζης
 
Alpha Έξυπνη Διαχείριση

…για κάθε έξυπνη επιχείρηση !!!

Προνομιακός λογαριασμός καταθέσεων όψεως με όριο υπεραναλήψεως που καλύπτει τις προσωρινές ταμειακές ανάγκες της επιχειρήσεώς σας σε συνδυασμό με πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών με προνομιακή τιμολόγηση, σχεδιασμένος να κάνει την καθημερινότητάς σας πιο εύκολη!!!     

Χρεωστικό Επιτόκιο:
Το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο* (Ε.Δ.Ε.) (σήμερα 8,40%) πλέον περιθωρίου 4,00% 
(*) πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/75
    
Πιστωτικό Επιτόκιο:
Υψηλό καταθετικό επιτόκιο για μεγαλύτερες αποδόσεις ανάλογα με το ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού 
      
έως Ευρώ 3.000 0
Από Ευρώ 3.000,01 έως Ευρώ 10.000 0,05%
Από Ευρώ 10.000,01 έως Ευρώ 30.000 0,15%
Από Ευρώ 30.000,01 έως Ευρώ 100.000 0,15%
Από Ευρώ 100.000,01 έως Ευρώ 150.000 0,25%
Ανω των Ευρώ 150.000,01 0,50%

(το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της καταθέσεως)   
 

Πλεονεκτήματα:
Δυνατότητα ορίου υπεραναλήψεως έως Ευρώ 20.000 για την κάλυψη των προσωρινών ταμειακών αναγκών της επιχειρήσεώς σας.
Υψηλό καταθετικό επιτόκιο για μεγαλύτερες αποδόσεις.
Δωρεάν συναλλαγές, ανεξαρτήτως πλήθους και υπολοίπου στον λογαριασμό.
Δωρεάν χορήγηση του πρώτου καρνέ επιταγών για κάθε ημερολογιακό έτος και έκπτωση 35% για κάθε επόμενο.
50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα.
Δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα για ποσά μέχρι Ευρώ 50.000 και 50% έκπτωση για μεγαλύτερα ποσά.
30% έκπτωση στις εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και πληρωμής εμπορευμάτων και σε Εισαγωγές/Ενέγγυες Πιστώσεις προς το εξωτερικό.
Δωρεάν έκδοση της χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Enter Visa Business για αναλήψεις μετρητών και αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
24ωρη πρόσβαση στο λογαριασμό μέσω ATM, Alphaphone, Alpha Web Banking
50% έκπτωση στην ενοικίαση θυρίδας θησαυροφυλακίου.

Ελάχιστο όριο για το άνοιγμα του λογαριασμού:  Ευρώ 3.000

 
 
 

 Εκτύπωση